Mărire scris
Micșorare scris
Alb/Negru
Inversează culorile
Valori implicite
Audio
2021
(14)
2020
(12)
2019
(3)
2018
(3)
2017
(3)
2016
(9)
2015
(1)
1
»
5

Pagina 1 din 5

care se va desfășura prin mijloace electronice (Publicarea pe site-ul www.feldru.ro și pe Whatsapp), convocată la inițiativa Primarului
2021-11-18
care se va desfășura la Căminul Cultural din localitatea Feldru, convocată la inițiativa Primarului (publicarea ședinței se va face pe site-ul www.feldru.ro și pe Whatsapp).
2021-8-12
care se va desfășura prin mijloace electronice (Publicarea pe site-ul www.feldru.ro, pe adresele de mail ale primarului, viceprimarului, consilierilor locali, precum și pe Whatsapp și SMS), convocată la inițiativa Primarului.
2021-8-2
DISPOZIȚIE privind convocarea CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI FELDRU în ȘEDINȚĂ ORDINARĂ, în data de 16.06.2021, ora 18:00, care se va desfășura la Căminul Cultural din localitatea Feldru, convocată la inițiativa Primarului (publicarea ședinței se va face pe site-ul www.feldru.ro și pe Whatsapp). ORDINE DE ZI (Anexa nr. 1), CONVOCATOR, HOTĂRÂRE-PROIECT privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții a personalului primăriei comunei Feldru în anul 2021, HOTĂRÂRE-PROIECT privind prelungirea scrisorii de garanție nr. 253/20.06.2018 de la FNGCIMM S.A. - IFN, PROCES VERBAL
2021-6-11
care se va desfășura prin mijloace electronice, convocată la inițiativa Primarului (publicarea ședinței se va face pe site-ul www.feldru.ro și pe Whatsapp).
2021-5-21
care se va desfășura prin mijloace electronice, convocată la inițiativa Primarului (publicarea ședinței se va face pe site-ul www.feldru.ro și pe Whatsapp).
2021-4-19
Salarii de bază stabilite în conformitate cu prevederile art. 11 al Legii-cadru nr. 153 / 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice la 31.03.2021. Indemnizații funcții de demnitate publică și aleși locali.
2021-3-31
A.C.O.C. NEDEEA (număr oi 977 - suprafață totală 106 - încărcătură oi 9,22) A.C.O.C. BAMBU (numar oi 2078 - suprafață totală 311 - încărcătură oi 6,68) A.C.O.C. LAZ (numar oi 1123 - suprafață totală 185 - încărcătură oi 6,67) A.C.O.C. VALEA LUI DAN (numar oi 475 - suprafață totală 58 - încărcătură oi 8,19) LĂZI (numar oi 921 - suprafață totală 170 - încărcătură oi 5,42) A.C.O.C. CORUNDIȘUL (numar oi 3781 - suprafață totală 437 - încărcătură oi 8,67)
2021-3-18
care se va desfășura în sala Căminului Cultural Feldru (after school) din localitatea Feldru, convocată la inițiativa Primarului
2021-3-15
1
»
5

Pagina 1 din 5