Mărire scris
Micșorare scris
Alb/Negru
Inversează culorile
Valori implicite
Audio
2024
(5)
2023
(17)
2022
(18)
2021
(15)
2020
(12)
2019
(3)
2018
(3)
2017
(3)
2016
(9)
2015
(1)
1
»
9

Pagina 1 din 9

Teren în suprafață totală de 589 ha (compus din pajiști alpine), aparținând domeniului public al Comunei Feldru, situat în extravilanul comunei Maieru, având C.F. 27628, număr cadastral: 27628: în zona denumită Galați-Gura Plaiului: 185 ha, în zona denumită Tomnatic: 94 ha, în zona denumită Izvorul Laptelui: 205 ha, și situat în extravilanul comunei Coșna: în zona denumită Munceii Înșirați: 105 ha, având C.F. 30951, 30953, 30955, 30961, numere cadastrale: 30951, 30953, 30955, 30961 (Nr. 3075 din 28.03.2024)
3/28/2024
care se va desfășura în sala de ședință a Primăriei Comunei Feldru, convocată la inițiativa Primarului. Materialele ordinii de zi disponibile în format digital. (Nr. 50 din 02.02.2024)
2/2/2024
Hotărâre - Proiect nr. 9 din 13.01.2024 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei pe anul Feldru 2024. Anexe: Bugetul Local Detaliat la venituri și cheltuieli 2024. Proiect Buget 2024. Lista Investiții 2024
1/19/2024
care se va desfășura la sediul Primăriei Comunei Feldru (sala de ședință), convocată la inițiativa Primarului. Materialele ordinii de zi disponibile în format digital. (Nr. 17 din 18.01.2024)
1/18/2024
care se va desfășura în sala de ședință a Primăriei comunei Feldru, convocată la inițiativa Primarului. Materialele ordinii de zi sunt disponibile în format digital. (Nr. 235 din 20.11.2023)
11/20/2023
ANUNȚ: Deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: Proiect de Hotărâre nr. 56 din 09.11.2023 "Aprobarea prelungirii valabilității Planului Urbanistic General și al Regulamentului Local de Urbanism al comunei Feldru, până la intrarea în vigoare a noului Plan Urbanistic General"
11/9/2023
"PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!". Beneficiar: Unitatea Administrativ teritorială COMUNA FELDRU. Proiectul este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) - Componenta 10 – Fondul Local – I.1.2 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local); I.1.3 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – puncte de reîncărcare vehicule electrice
10/19/2023
Proiect: „DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A LICEULUI TEHNOLOGIC FELDRU”. Beneficiar: Unitatea Administrativ teritorială COMUNA FELDRU. Proiectul este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) - Pilonul VI – Politici pentru noua generatie - Componenta 15 - Educatie – Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe
9/18/2023
1
»
9

Pagina 1 din 9