Mărire scris
Micșorare scris
Alb/Negru
Inversează culorile
Valori implicite
Audio
2023
(11)
2022
(18)
2021
(15)
2020
(12)
2019
(3)
2018
(3)
2017
(3)
2016
(9)
2015
(1)
1
»
8

Pagina 1 din 8

care se va desfășura la sediul Primăriei Comunei Feldru (sala de ședință), convocată la inițiativa Primarului. Materialele ordinii de zi disponibile în format digital. (Nr. 112 din 23.05.2023)
5/23/2023
Rezultatele probei interviu la concursul organizat în data de 27.04.2023 pentru ocuparea funcției contractuale vacante de agent agricol debutant
4/27/2023
Rezultatul selecției dosarelor la concursul pentru ocuparea funcțiilor contractuale vacante de agent agricol debutant.
4/12/2023
Se expropriază imobilul teren în suprafata totală de 98 mp - teren intravilan, proprietate privată, afectat de coridorul de expropriere, avizat și recepționat de care 0.C.P.I. Bistrița-Năsăud cu nr. 2612/14.12.2022 situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes local la obiectivul de investiții "Înființare grădiniță cu 3 grupe în comuna Feldru", aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 17/27.02.2023.
4/11/2023
LISTA cuprinzând imobilele ce constituie coridorul lucrării, cu suprafața totală de 761 mp "Lucrări de interes public local pentru construcția Înființare grădiniță cu 3 grupe în comuna Feldru, necesare funcționării sistemului de învățământ din comuna Feldru, județul Bistrița-Năsăud"
3/14/2023
REZULTAT PROBA SCRISĂ la CONCURSUL pentru ocuparea a două funcții contractuale vacante de muncitor calificat III la Compartimentul administrativ
2/23/2023
care se va desfășura în sala de ședință a Primăriei Comunei Feldru, convocată la inițiativa Primarului. Materialele ordinii de zi disponibile în format digital. (Nr. 39 din 21.02.2023)
2/21/2023
REZULTAT SELECȚIE DOSARE la CONCURSUL pentru ocuparea a două funcții contractuale vacante de muncitor calificat III la Compartimentul administrativ
2/16/2023
Primăria comunei Feldru organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a două funcții contractuale, de execuție, vacante, de muncitor III - Compartimentul Administrativ, conform H.G. nr. 1336/08.11.2022.
2/1/2023
care se va desfășura în sala de ședință a Primăriei Comunei Feldru, convocată la inițiativa Primarului. Materialele ordinii de zi disponibile în format digital. (Nr. 12 din 25.01.2023)
1/25/2023
1
»
8

Pagina 1 din 8