Mărire scris
Micșorare scris
Alb/Negru
Inversează culorile
Valori implicite
Audio
2023
(3)
2022
(18)
2021
(15)
2020
(12)
2019
(3)
2018
(3)
2017
(3)
2016
(9)
2015
(1)
1
»
7

Pagina 1 din 7

Primăria comunei Feldru organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a două funcții contractuale, de execuție, vacante, de muncitor III - Compartimentul Administrativ, conform H.G. nr. 1336/08.11.2022.
2023-2-1
care se va desfășura în sala de ședință a Primăriei Comunei Feldru, convocată la inițiativa Primarului. Materialele ordinii de zi disponibile în format digital. (Nr. 12 din 25.01.2023)
2023-1-25
Hotărâre - Proiect nr. 2 din 16.01.2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Feldru pe anul 2023. Anexa 1 - bugetul local detaliat la venituri și cheltuieli, pe anul 2023,
2023-1-16
Cerere, ofertă de vânzare teren agricol situat în intravilan și extravilan, în suprafață totală de 1500 mp. Categoria de folosință: arabil. (Nr. 28 din 20.12.2022)
2022-12-20
care se va desfășura în sala de ședință a Primăriei Comunei Feldru, convocată la inițiativa Primarului. Materialele ordinii de zi disponibile în format digital. (Nr. 256 din 14.12.2022)
2022-12-15
Cerere și proces verbal de anulare a procedurii privind exercitarea dreptului de preempțiune pentru oferta de vânzare teren (nr. 28 din 16.08.2022) de 22.566 mp, situat în extravilanul localității Feldru, depuse de d-nii Marti Gabriel și soția Marti Cristina-Voichița. (Nr. 8289 din 25.08.2022)
2022-8-25
Oferta de vânzare teren agricol situat în extravilan, în suprafață de 22.566 mp. Categoria de folosință: fânață, pădure, curți construcții. (Nr. 28 din 16.08.2022)
2022-8-18
care se va desfășura prin mijloace electronice, convocată la inițiativa Primarului (publicarea pe site-ul www.feldru.ro și pe Whatsapp). Materialele ordinii de zi - disponibile în format digital.
2022-6-30
Comuna Feldru, cu sediul în comuna Feldru sat Feldru, str. Vasile Nașcu, nr.186, judeţul Bistrița - Năsăud, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de: REFERENT de specialitate debutant - 1 post la Compartimentul Financiar – Contabil, conform H.G. nr. 286/23.03.2011.
2022-6-29
care se va desfășura la sediul Primăriei Comunei Feldru (sala de ședință) convocată la inițiativa Primarului (publicarea pe site-ul www.feldru.ro și pe Whatsapp). Materialele ordinii de zi disponibile în format digital.
2022-5-25
1
»
7

Pagina 1 din 7