Mărire scris
Micșorare scris
Alb/Negru
Inversează culorile
Valori implicite
Audio
2022
(16)
2021
(15)
2020
(12)
2019
(3)
2018
(3)
2017
(3)
2016
(9)
2015
(1)
1
»
7

Pagina 1 din 7

Cerere și proces verbal de anulare a procedurii privind exercitarea dreptului de preempțiune pentru oferta de vânzare teren (nr. 28 din 16.08.2022) de 22.566 mp, situat în extravilanul localității Feldru, depuse de d-nii Marti Gabriel și soția Marti Cristina-Voichița. (Nr. 8289 din 25.08.2022)
2022-8-25
Oferta de vânzare teren agricol situat în extravilan, în suprafață de 22.566 mp. Categoria de folosință: fânață, pădure, curți construcții. (Nr. 28 din 16.08.2022)
2022-8-18
care se va desfășura prin mijloace electronice, convocată la inițiativa Primarului (publicarea pe site-ul www.feldru.ro și pe Whatsapp). Materialele ordinii de zi - disponibile în format digital.
2022-6-30
Comuna Feldru, cu sediul în comuna Feldru sat Feldru, str. Vasile Nașcu, nr.186, judeţul Bistrița - Năsăud, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de: REFERENT de specialitate debutant - 1 post la Compartimentul Financiar – Contabil, conform H.G. nr. 286/23.03.2011.
2022-6-29
care se va desfășura la sediul Primăriei Comunei Feldru (sala de ședință) convocată la inițiativa Primarului (publicarea pe site-ul www.feldru.ro și pe Whatsapp). Materialele ordinii de zi disponibile în format digital.
2022-5-25
PROCES VERBAL de evaluare (PROBA INTERVIU) a candidaţilor care au participat la CONCURSUL pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de MUNCITOR IV la Compartimentul Administrativ (pentru întreținere și menținere în funcțiune capelă). Contestaţii pentru persoanele nemulţumite de rezultatul evaluării se pot depune conform calendarului.
2022-3-24
PROCES VERBAL de evaluare (PROBA SCRISĂ) a candidaţilor care au participat la CONCURSUL pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de MUNCITOR IV la Compartimentul Administrativ (pentru întreținere și menținere în funcțiune capelă). Contestaţii pentru persoanele nemulţumite de rezultatul evaluării se pot depune conform calendarului.
2022-3-22
Oferta de vânzare teren agricol situat în extravilan, în suprafață de 44345 mp. Categoria de folosință: fânațe și fânațe împădurite.
2022-3-17
PROCES VERBAL încheiat azi 15.03.2022, cu ocazia verificării dosarelor depuse în vederea desfășurării CONCURSULUI pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de: MUNCITOR IV la Compartimentul Administrativ.
2022-3-15
Comuna Feldru cu sediul în comuna Feldru sat Feldru, str. Vasile Nașcu, nr.186, judeţul Bistrița - Năsăud, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de: muncitor IV – 1 post la Compartimentul Administrativ, conform H.G. nr. 286/23.03.2011. Data publicării anunțului: 28.02.2022
2022-2-28
1
»
7

Pagina 1 din 7