Mărire scris
Micșorare scris
Alb/Negru
Inversează culorile
Valori implicite
Audio

Hotărâri ale Consiliului Local

Hotărârile Consiliului Local al Comunei Feldru

2024
(22)
2023
(68)
2022
(65)
2021
(81)
2020
(74)
2019
(73)
2018
(54)
2017
(86)
2016
(89)
2015
(1)
2014
(1)
2013
(4)
2009
(5)
1
»
63

Pagina 1 din 63

HOTĂRÂRE privind aprobarea acordului pentru deschiderea traseului, pentru turism pedestru „Drumul Semnelor” comuna Feldru, județul Bistrița Năsăud
4/29/2024
HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere a pajiștilor din domeniul public al comunei Feldru încheiate cu crescătorii de ovine și caprine din comuna Feldru
4/29/2024
HOTĂRÂRE privind execuția bugetară pe trimestrul I, anul 2024
4/29/2024
HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei și a statului de funcții a personalului primăriei comunei Feldru în anul 2024
4/29/2024
HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință
4/29/2024
HOTĂRÂRE privind închirierea pajiștilor alpine disponibile aflate în proprietatea publică a comunei Feldru
3/20/2024
HOTĂRÂRE privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2024, ce vor fi prestate de către beneficiarii venitului minim de incluziune, conform Legii nr. 196/20l6, cu modificările și completările ulterioare
3/20/2024
HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare, respectiv activitățile de colectare, transport, stocare temporară, transfer, sortare, tratare, neutralizare depozitare a deșeurilor municipale, inclusiv deseuri periculoase din deșeuri menajere, managementul Stațiilor de Transfer, al Centrelor de Colectare și Managementul şi Operarea Centrului de Management Integrat al Deşeurilor Tărpiu din județul Bistrița-Năsăud, forma consolidată
3/20/2024
HOTĂRÂRE privind aprobarea Actului adițional nr. 7 la Contractul de concesiune nr. 1277 din 06.12.2018 privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud
3/20/2024
HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de fezabilitate și depunerea proiectului „Construirea unei centrale electrice fotovoltaice (CEF) < 1MW la nivelul Comunei Feldru, Județul Bistrița Năsăud” pentru finanțare în cadrul apelului de proiecte pentru sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum pentru entități publice finanțate din Fondul pentru modernizare
3/5/2024
1
»
63

Pagina 1 din 63