Mărire scris
Micșorare scris
Alb/Negru
Inversează culorile
Valori implicite
Audio

Hotărâri ale Consiliului Local

Hotărârile Consiliului Local al Comunei Feldru

2021
(46)
2020
(74)
2019
(73)
2018
(54)
2017
(86)
2016
(89)
2015
(1)
2014
(1)
2013
(4)
2009
(5)
1
»
44

Pagina 1 din 44

HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Refacere drum forestier Valea Feldrișelului după calamitățile din februarie 2021, în comuna Feldru"
2021-8-16
HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții " Modernizare drumuri locale și pod peste Râul Someșul Mare în comuna Feldru, județul Bistrița-Năsăud"
2021-8-16
HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții " Extinderea rețelei de canalizare în comuna Feldru - sat Nepos"
2021-8-16
HOTĂRÂRE privind aprobarea unor modificări a documentației tehnico-economice a investiției "Extinderea rețelei de apă și canalizare în comuna Feldru, județul Bistrița-Năsăud"
2021-8-16
HOTĂRÂRE privind modificarea contractului de concesiune a izlazului comunal Nepos din domeniul public al comunei Feldru încheiat cu Asociația crescătorilor de taurine Nepos
2021-8-16
HOTĂRÂRE privind acordarea unui sprijin financiar pentru localitatea Lozova din Republica Moldova
2021-8-16
HOTĂRÂRE privind acordul amplasării și/sau acces în zona drumului public, pe terenuri aflate în proprietatea comunei Feldru și administrarea Consiliului Local al comunei Feldru pentru obiectivele de investiții care urmează a fi realizate sau amplasate aferente obiectivului: "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bistrița-Năsăud" în perioada 2014-2020 (2023) CL 8 - Extindere alimentare cu apă și canalizare în Năsăud și comunele Coșbuc, Feldru, Rebra, Rebrișoara, Runcu Salvei, Salva și Telciu. Reabilitare rețea de alimentare cu apă și canalizare în Năsăud
2021-8-4
HOTĂRÂRE privind înscrierea în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unor imobile din satul Feldru
2021-8-4
HOTĂRÂRE privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Sîngeorzan Aurel
2021-8-4
HOTĂRÂRE privind execuția bugetară pe trimestrul III anul 2021. ANEXA nr. 1 la HCL Feldru nr. 37/15.07.2021
2021-7-15
1
»
44

Pagina 1 din 44