Mărire scris
Micșorare scris
Alb/Negru
Inversează culorile
Valori implicite

Hotărâri ale Consiliului Local

Hotărârile Consiliului Local al Comunei Feldru

2020
(55)
2019
(73)
2018
(54)
2017
(86)
2016
(89)
2015
(1)
2014
(1)
2013
(4)
2009
(5)
1
»
37

Pagina 1 din 37

Privind execuția bugetară pe trimestrul III anul 2020
2020-10-28
Privind stabilirea salariului de bază pentru funcția de referent IA în cadrul cabinetului primarului Comunei Feldru începând cu 29.10.2020
2020-10-28
Privind aprobarea completării organigramei și a statului de funcții a personalului Primăriei Comunei Feldru
2020-10-28
privind alegerea și organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Feldru
2020-10-28
privind alegerea veceprimarului comunei Feldru
2020-10-28
privind alegerea președintelui de ședință
2020-10-28
Privind revocarea Hotărârii nr. 35 din 29.06.2020 privind completarea Hotărârii nr. 3 din 22.01.2020 cu privire la aprobarea regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în comuna Feldru și instituirea taxei speciale de salubrizare pentru anul 2020
2020-9-30
Privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Feldru pe anul 2020
2020-9-30
privind prelungirea scrisorii de garanție nr. 253/20.06.2018 de la FNGCIMM S.A. - IFN
2020-8-27
privind vânzarea prin licitație publică a terenului din domeniul privat al comunei Feldru în suprafață de 600 mp, situat în comuna Feldru, sat Nepos, identificat prin Cartea Funciară Nr. 28700
2020-8-27
1
»
37

Pagina 1 din 37