Hotărâri ale Consiliului Local

privind valorificarea masei lemnoase din fondul forestier proprietatea comunei Feldru

privind execuția bugetară pe trimestrul III, 2019

privind constituirea echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică

privind aprobarea condițiilor de încheiere a Actului adițional nr. 2 la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din Județul Bistrița-Năsăud nr. 1277 din 06.12.2018

privind solicitarea operatorului S.C. Supercom S.A. de aprobare a tarifelor diferențiate, conform O.U.G. nr. 74/2018, aferente Contractului de Concesiune nr. 1277/2018

Pagini