Mărire scris
Micșorare scris
Alb/Negru
Inversează culorile
Valori implicite
Audio

Hotărâri ale Consiliului Local

Hotărârile Consiliului Local al Comunei Feldru

2021
(52)
2020
(74)
2019
(73)
2018
(54)
2017
(86)
2016
(89)
2015
(1)
2014
(1)
2013
(4)
2009
(5)
1
»
44

Pagina 1 din 44

HOTĂRÂRE privind asigurarea finanțării pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL pentru proiectul "Reabilitare, modernizare și extindere școală clasele I-IV, județul Bistrița-Năsăud "
2021-9-24
HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici revizuiți pentru proiectul "Reabilitare, modernizare și extindere școală clasele I-IV, județul Bistrița-Năsăud "
2021-9-24
HOTĂRÂRE privind declararea unor bunuri de interes public local și efectuarea demersurilor în vederea înscrierii definitive a acestora în Cartea Funciară
2021-9-10
HOTĂRÂRE privind modificarea HCL 39/2021 a Consiliului Local Feldru privind înscrierea în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unor imobile din satul Feldru
2021-9-10
HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Refacere drum forestier Valea Feldrișelului după calamitățile din februarie 2021, în comuna Feldru"
2021-8-16
HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții " Modernizare drumuri locale și pod peste Râul Someșul Mare în comuna Feldru, județul Bistrița-Năsăud"
2021-8-16
HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții " Extinderea rețelei de canalizare în comuna Feldru - sat Nepos"
2021-8-16
HOTĂRÂRE privind aprobarea unor modificări a documentației tehnico-economice a investiției "Extinderea rețelei de apă și canalizare în comuna Feldru, județul Bistrița-Năsăud"
2021-8-16
1
»
44

Pagina 1 din 44