Hotărâri ale Consiliului Local

Privind înscrierea în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilului Drumul vechi din satul Nepos

Privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Feldru

Privind reluarea procedurilor de achiziție și aprobarea finanțărilor multianuale a obiectivului de investiții Construire pod râul Someșul Mare, în comuna Feldru, județul Bistrița-Năsăud

Privind prelungirea Scrisorii de Garantare nr. 204/23.06.2017 de la FNGCIMM S.A. pentru realizarea investiției Reabilitare drumuri în comuna Feldru, județul Bistrița-Năsăud, pân

Privind execuția bugetară pe trimestrul II, 2019 și Raportul privind execuția bugetului pentru trimestrul II, 2019

Pagini