Mărire scris
Micșorare scris
Alb/Negru
Inversează culorile
Valori implicite
Audio

Hotărâri ale Consiliului Local

Hotărârile Consiliului Local al Comunei Feldru

2023
(19)
2022
(66)
2021
(81)
2020
(74)
2019
(73)
2018
(54)
2017
(86)
2016
(89)
2015
(1)
2014
(1)
2013
(4)
2009
(5)
1
»
56

Pagina 1 din 56

LISTA cuprinzând imobilele ce constituie coridorul lucrării, cu suprafața totală de 761 mp "Lucrări de interes public local pentru construcția Înființare grădiniță cu 3 grupe în comuna Feldru, necesare funcționării sistemului de învățământ din comuna Feldru, județul Bistrița-Năsăud"
2023-3-14
HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici actualizati și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare străzi de interes local în comuna Feldru, județul Bistrița-Năsăud - Lot 1”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului
2023-2-27
HOTĂRÂRE pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere a imobilului, proprietate privată, reprezentând teren și construcție - în suprafață totală de 98 mp – teren intravilan - aferent amplasamentului pe care se vor realiza lucrări de interes public local pentru obiectivul de investiții „Înființare grădiniță cu 3 grupe în comuna Feldru”
2023-2-27
HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor (PAAR) la nivelul comunei Feldru
2023-2-27
HOTĂRÂRE privind cumpărarea imobilului, situat în satul Feldru, str. Preot Hărăguș Silviu nr. 3 înscris în Cartea funciară nr.29737 Feldru, proprietatea domnului Scridon Gabriel – Traian și a domnului Scridon Mihail-Radu
2023-2-16
HOTĂRÂRE privind revocarea Hotărârii Consiliului local Feldru nr. 5 din 31.01.2023 cu privire la aprobarea cumpărării imobilului teren și construcții, situat în intravilanul localității Feldru, înscris în CF nr. 29737 nr. cad. 29737 a localității Feldru în suprafață de 569 mp
2023-2-16
HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului și constituirea comisiei pentru achiziția de imobile de către județul Bistrița-Năsăud
2023-2-14
HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare spațiu arhivă la primăria comunei Feldru”
2023-1-31
HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții a personalului primăriei comunei Feldru în anul 2023
2023-1-31
HOTĂRÂRE privind prelungirea scrisorii de garanție de la FNGCIMM SA IFN nr. 253/20.06.2018
2023-1-31
1
»
56

Pagina 1 din 56