Mărire scris
Micșorare scris
Alb/Negru
Inversează culorile
Valori implicite
Audio

Hotărâri ale Consiliului Local

Hotărârile Consiliului Local al Comunei Feldru

2023
(49)
2022
(65)
2021
(81)
2020
(74)
2019
(73)
2018
(54)
2017
(86)
2016
(89)
2015
(1)
2014
(1)
2013
(4)
2009
(5)
1
»
59

Pagina 1 din 59

HOTĂRÂRE privind aprobarea la nivel local a neasumării preluării la nivel local a responsabilităților privind derularea Programului pentru școli al României, pentru unitățile de învățământ de pe raza unității administrativ teritoriale pe perioada septembrie 2023 – iunie 2026
9/4/2023
HOTĂRÂRE privind aprobarea contractării de servicii juridice de consultanță, de asistență şi/sau de reprezentare specializată a Unității Administrativ-Teritoriale Comuna Feldru în vederea recuperării compensațiilor în conformitate cu prevederile art. 97 alin. (1) lit. b din Legea nr. 46/2008-Codul Silvic
8/23/2023
HOTĂRÂRE privind completarea anexei nr. 3 de la hotărârea nr. 41 din 25.06.2019 cu privire la aprobarea nomenclatorului stradal al comunei Feldru
8/23/2023
HOTĂRÂRE privind acordarea unui sprijin financiar pentru localitatea Lozova din Republica Moldova
8/23/2023
HOTĂRÂRE privind aprobarea Actului Adițional nr. 2 la Contractul de Asociere încheiat între Județul Bistrița-Năsăud, municipiul Bistrița, orașele și comunele din județul Bistrița-Năsăud pentru realizarea proiectului „Management integrat al deșeurilor în județul Bistrița-Năsăud”, la data de 10.04.2008
8/23/2023
HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al primăriei comunei Feldru pe anul 2023
8/23/2023
HOTĂRÂRE execuția bugetară pe trimestrul II, anul 2023
8/23/2023
HOTĂRÂRE privind înscrierea în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unor imobile din comuna Feldru
7/13/2023
HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință
7/13/2023
HOTĂRÂRE privind înscrierea definitivă în Cartea funciară a comunei Feldru a unor imobile proprietate publică a comunei Feldru
6/28/2023
1
»
59

Pagina 1 din 59