Mărire scris
Micșorare scris
Alb/Negru
Inversează culorile
Valori implicite
Audio

Hotărâri ale Consiliului Local

Hotărârile Consiliului Local al Comunei Feldru

2024
(12)
2023
(68)
2022
(65)
2021
(81)
2020
(74)
2019
(73)
2018
(54)
2017
(86)
2016
(89)
2015
(1)
2014
(1)
2013
(4)
2009
(5)
1
»
62

Pagina 1 din 62

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor (PAAR) la nivelul comunei Feldru
2/9/2024
HOTĂRÂRE privind aprobarea actualizării chiriilor anuale și indexarea acestora cu rata inflației pe anul 2024 pentru locuințele ANL situate în satul Feldru, comuna Feldru, județul Bistrita-Năsăud
2/9/2024
HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Feldru pe anul 2024
2/9/2024
HOTĂRÂRE privind înscrierea în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unor imobile din comuna Feldru
1/25/2024
HOTĂRÂRE privind decontarea cheltuielilor de deplasare a angajaților primăriei comunei Feldru care au domiciliul în altă localitate decât cea în care desfășoară activitatea
1/25/2024
HOTĂRÂRE privind mandatarea reprezentantului legal al U.A.T. Feldru să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud, Planul anual de evoluție al tarifelor la apă și canalizare în perioada 2024-2027, actualizat 2024, precum și modificarea prin Act adițional a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare în județul Bistrița- Năsăud nr. 3 din 17.09.2008 cu noul Plan tarifar valabil din 2024
1/25/2024
HOTĂRÂRE privind majorarea salariilor de bază pentru angajații din cadrul primăriei comunei Feldru pe anul 2024
1/25/2024
HOTĂRÂRE privind execuția bugetară pe trimestrul IV, anul 2023
1/25/2024
HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință
1/25/2024
HOTĂRÂRE privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ particular din comuna Feldru pentru anul școlar 2024-2025
1/15/2024
1
»
62

Pagina 1 din 62