Mărire scris
Micșorare scris
Alb/Negru
Inversează culorile
Valori implicite
Audio

Hotărâri ale Consiliului Local

Hotărârile Consiliului Local al Comunei Feldru

2022
(27)
2021
(81)
2020
(74)
2019
(73)
2018
(54)
2017
(86)
2016
(89)
2015
(1)
2014
(1)
2013
(4)
2009
(5)
1
»
50

Pagina 1 din 50

HOTĂRÂRE Privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al primăriei comunei Feldru pe anul 2022
2022-4-26
HOTĂRÂRE Privind execuția bugetară pe trimestrul I anul 2022
2022-4-26
HOTĂRÂRE privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Feldru județul Bistrița – Năsăud
2022-4-26
HOTĂRÂRE privind solicitarea operatorului S.C. Supercom S.A. de aprobare a tarifelor diferențiate aferente Contractului de concesiune nr. 1277/2018 privind delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare, respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud
2022-4-26
HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud, forma consolidată
2022-4-26
HOTĂRÂRE Privind aprobarea încheierii Actului adițional nr. 5 la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud nr. 1277 din 06.12.2018
2022-4-26
HOTĂRÂRE Privind aprobarea organigramei și a statului de funcţii a personalului primăriei comunei Feldru în anul 2022
2022-4-26
HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință
2022-4-26
HOTĂRÂRE privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ aferent obiectivului de investiții „Înființarea distribuției de gaze naturale în Comunele Rebrișoara, Rebra și Feldru - județul Bistrița - Năsăud”
2022-4-20
HOTĂRÂRE privind aprobarea parteneriatului dintre Comunele Rebrișoara, Rebra și Feldru, județul Bistrița - Năsăud în vederea implementării activităților aferente proiectului: „Înființarea distribuției de gaze naturale în Comunele Rebrișoara, Rebra și Feldru - județul Bistrița - Năsăud”
2022-4-20
1
»
50

Pagina 1 din 50