Hotărâri ale Consiliului Local

Hotărârile Consiliului Local al Comunei Feldru

2020
(47)
2019
(73)
2018
(54)
2017
(86)
2016
(89)
2015
(1)
2014
(1)
2013
(4)
2009
(5)
1
»
36

Pagina 1 din 36

privind prelungirea scrisorii de garanție nr. 253/20.06.2018 de la FNGCIMM S.A. - IFN
2020-8-27
privind vânzarea prin licitație publică a terenului din domeniul privat al comunei Feldru în suprafață de 600 mp, situat în comuna Feldru, sat Nepos, identificat prin Cartea Funciară Nr. 28700
2020-8-27
privind prelungirea scrisorii de garanție nr. 204/23.06.2017 de la FNGCIMM S.A. -IFN
2020-8-27
privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Feldru pe anul 2020
2020-8-27
privind respingerea propunerilor de Acte Adiționale la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare nr. 1277 din 06.12.2018 transmise de S.C. Supercom S.A. în perioada 20.02.2020-29.06.2020 și aprobarea Actului Adițional nr. 3 la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare nr. 1277 din 06.12.2018, propus de A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud
2020-7-16
privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Feldru pe anul 2020
2020-7-16
privind execuția bugetară pe trimestrul II anul 2020
2020-7-16
privind alegerea președintelui de ședință
2020-7-16
privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020
2020-6-29
privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2020, ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr. 416/2001, modificată și completată
2020-6-29
1
»
36

Pagina 1 din 36