Mărire scris
Micșorare scris
Alb/Negru
Inversează culorile
Valori implicite
Audio

2021
(3)
2020
(1)
Anunț licitație vânzare teren proprietate privată a comunei Feldru în suprafață de 600 mp, situat în comuna Feldru, sat Nepos, Cartea Funciară nr. 28700, arabil, în conformitate cu HCL Feldru nr.44/27.08.2020 și O.U.G. nr. 57/2019.
4/5/2021
Anunț licitație închiriere spațiu din domeniul public al Comunei Feldru de 16 mp, situat la parterului blocului de locuințe din satul Feldru nr.780 D alcătuit din două camere, conform caietului de sarcini, aprobată prin H.C.L. 12/19.03.2021 și O.U.G. 57/03.07.2019.
4/5/2021
Anunț licitație închiriere pajiști disponibile apartinând domeniul public al Comunei Feldru, în suprafață totală de 296 ha, conform caietului de sarcini, identificate prin numerele cadastrale 27376, 30953 și 27477, aprobată prin H.C.L. 20/29.03.2021 și O.U.G. 57/03.07.2019.
3/29/2021