Mărire scris
Micșorare scris
Alb/Negru
Inversează culorile
Valori implicite
Audio

Asistență socială

Funcționează în cadrul Compartimentului de Asistență Socială, Relații Publice și Achiziții Publice.

Telefon: 0263374339 interior 18 Program de lucru cu publicul: Luni-Vineri, 08:00 - 16:00

Are în componență personal calificat, licențiat în asistență socială:

 • Marioara Marti Functionar public - Asistent social
 • Galbin Gabriela FlorinaFunctionar public - Asistent social
 • Pădurariu Mărioara – Functionar public - Asistent social

Personalul calificat are următoarele atribuții:

 • Întocmirea și urmărirea dosarelor privind susținerea familiei – 57 familii beneficiare - octombrie 202
 • Întocmirea și urmărirea dosarelor privind ajutoarele sociale  - 58 familii beneficiare - octombrie 2020
 • Întocmirea dosarelor pentru încălzirea locuinței - 86 familii beneficiare - decembrie 2019
 • Întocmirea dosarelor pentru obținerea unor ajutoare de urgență
 • Întocmirea dosarelor pentru obținerea alocației de stat
 • Întocmirea și urmărirea dosarelor pentru obținerea tichetelor sociale electronice în valoare de 500 lei - 102 familii beneficiare - octombrie 2020
 • Întocmirea și urmărirea dosarelor pentru obținerea tichetelor sociale pentru grădiniță – 22 familii beneficiare - octombrie 2020
 • Întocmirea și urmărirea dosarelor pentru obținerea indemnizațiilor privind persoanele cu handicap – 43 persoane beneficiare - octombrie 2020
 • Întocmirea și urmărirea dosarelor pentru angajarea de asistent personal pentru persoanele cu handicap grav – 63 asistenti personali angajati - octombrie 2020
 • Întocmirea dosarelor pentru obținerea alocațiilor de stat
 • Întocmirea dosarelor pentru indemnizatia de creștere copil/ stimulent de inserție
 • Întocmirea dosarelor pentru persoanele supuse riscului de marginalizare socială, care sunt în condiții dificile sau copii care au nevoie de plasament familial.

Legi care reglementeaza întocmirea dosarelor specifice:

 • Legea 416/2001  privind venitul minim garantat
 • Legea 276/2010  privind alocația pentru susținerea familiei
 • Legea 277/2010  privind alocația pentru susținerea familiei
 • Legea 248/2015 privind tichetele sociale pentru grădiniță
 • Legea 61/1993 privind alocația de stat
 • Legea 53/2003 privind codul muncii
 • Legea 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 • Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.70/2011  privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece
 • Hotărârea nr.938/2011  privind normele metodologice de aplicare a OUG 70/2011
 • Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.133/2020  privind tichetele sociale electronice în valoare de 500 lei
 • Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.111/2010  privind indemnizația pentru creșterea copilului și stimulentul de inserție

DOCUMENTE necesare și modele de CERERI-TIP pentru acordarea de beneficii și asistență socială

2021
(1)
Fără dată
(18)
1
2

Pagina 1 din 2

ANUNȚ consumator vulnerabil Feldru; CERERE ajutor încălzire 2021; Bunuri ce te exclud de la acordarea ajutorului de încălzire, PLIANT informare ajutor consumator vulnerabil
2021-10-19
acte necesare pentru angajare ca asistent personal la domiciliul persoanei cu bolnave cu handicap (primăria de domiciliu a comunei Feldru) / AJOFM
acte necesare pentru întocmirea dosarului de tichete sociale pentru grădiniță / acte necesare pentru întocmirea dosarului de tichete sociale în valoare de 500 lei
cerere pentru acordarea indemnizației de creștere a copilului / stimulentului de inserție / indemnizației lunare / sprijinului lunar și alocației de stat pentru copii
1
2

Pagina 1 din 2