Mărire scris
Micșorare scris
Alb/Negru
Inversează culorile
Valori implicite
Audio

Asistență socială

Funcționează în cadrul Compartimentului de Asistență Socială, Relații Publice și Achiziții Publice.

Telefon: 0263374339 interior 18 Program de lucru cu publicul: Luni-Vineri, 08:00 - 16:00

Are în componență personal calificat, licențiat în asistență socială:

 • Marioara Marti Functionar public - Asistent social
 • Galbin Gabriela FlorinaFunctionar public - Asistent social
 • Pădurariu Mărioara – Functionar public - Asistent social

Personalul calificat are următoarele atribuții:

 • Întocmirea și urmărirea dosarelor privind susținerea familiei – 57 familii beneficiare - octombrie 202
 • Întocmirea și urmărirea dosarelor privind ajutoarele sociale  - 58 familii beneficiare - octombrie 2020
 • Întocmirea dosarelor pentru încălzirea locuinței - 86 familii beneficiare - decembrie 2019
 • Întocmirea dosarelor pentru obținerea unor ajutoare de urgență
 • Întocmirea dosarelor pentru obținerea alocației de stat
 • Întocmirea și urmărirea dosarelor pentru obținerea tichetelor sociale electronice în valoare de 500 lei - 102 familii beneficiare - octombrie 2020
 • Întocmirea și urmărirea dosarelor pentru obținerea tichetelor sociale pentru grădiniță – 22 familii beneficiare - octombrie 2020
 • Întocmirea și urmărirea dosarelor pentru obținerea indemnizațiilor privind persoanele cu handicap – 43 persoane beneficiare - octombrie 2020
 • Întocmirea și urmărirea dosarelor pentru angajarea de asistent personal pentru persoanele cu handicap grav – 63 asistenti personali angajati - octombrie 2020
 • Întocmirea dosarelor pentru obținerea alocațiilor de stat
 • Întocmirea dosarelor pentru indemnizatia de creștere copil/ stimulent de inserție
 • Întocmirea dosarelor pentru persoanele supuse riscului de marginalizare socială, care sunt în condiții dificile sau copii care au nevoie de plasament familial.

Legi care reglementeaza întocmirea dosarelor specifice:

 • Legea 416/2001  privind venitul minim garantat
 • Legea 276/2010  privind alocația pentru susținerea familiei
 • Legea 277/2010  privind alocația pentru susținerea familiei
 • Legea 248/2015 privind tichetele sociale pentru grădiniță
 • Legea 61/1993 privind alocația de stat
 • Legea 53/2003 privind codul muncii
 • Legea 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 • Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.70/2011  privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece
 • Hotărârea nr.938/2011  privind normele metodologice de aplicare a OUG 70/2011
 • Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.133/2020  privind tichetele sociale electronice în valoare de 500 lei
 • Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.111/2010  privind indemnizația pentru creșterea copilului și stimulentul de inserție

DOCUMENTE necesare și modele de CERERI-TIP pentru acordarea de beneficii și asistență socială

2022
(2)
2021
(1)
Fără dată
(18)
1
»
3

Pagina 1 din 3

Persoanele fizice care găzduiesc cetățeni străini sau apatrizi aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, beneficiază de decontarea cheltuielilor cu hrana, prin depunerea unei cereri, în primele 3 zile lucrătoare ale fiecărei luni pentru luna precedentă la autoritățile administrației publice locale ale unităților administrativ-teritoriale pe raza cărora se află locuința în care sunt găzduite persoanele. CERERE privind decontarea cheltuielilor cu hrană. DECLARAȚIE pe proprie răspundere.
3/30/2022
ANUNȚ: Persoanele cu dizabilități non-NEET șomere, persoane inactive, persoane aflate în căutarea unui loc de muncă care beneficiază de măsuri active de ocupare pot beneficia, la cerere, de sprijin prin acordarea de subvenții sub formă de VOUCHERE pentru achiziționarea de dispozitive și tehnologii asistive și tehnologii de acces, altele decât cele finanțate prin Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate. VOUCHERELE au o VALOARE MAXIMĂ de 23.000 LEI.
2/21/2022
ANUNȚ consumator vulnerabil Feldru; CERERE ajutor încălzire 2021; Bunuri ce te exclud de la acordarea ajutorului de încălzire, PLIANT informare ajutor consumator vulnerabil
10/19/2021
acte necesare pentru angajare ca asistent personal la domiciliul persoanei cu bolnave cu handicap (primăria de domiciliu a comunei Feldru) / AJOFM
acte necesare pentru întocmirea dosarului de tichete sociale pentru grădiniță / acte necesare pentru întocmirea dosarului de tichete sociale în valoare de 500 lei
cerere pentru acordarea indemnizației de creștere a copilului / stimulentului de inserție / indemnizației lunare / sprijinului lunar și alocației de stat pentru copii
1
»
3

Pagina 1 din 3