Consiliul Local

Membrii Consiliului Local al Comunei Feldru
Hotărârile Consiliului Local al Comunei Feldru
Declarațiile de interese ale consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al Comunei Feldru
Procesele verbale ale ședințelor ordinare/extraordinare ale Consiliului Local al Comunei Feldru