Mărire scris
Micșorare scris
Alb/Negru
Inversează culorile
Valori implicite
Audio

Informații de interes public

Responsabil pentru Legea 544/2001, Formular pentru solicitare în baza Legii 544/2001, Modalitatea de contestare a deciziei și formularele aferente pentru reclamație administrativă (refuz și netrimitere în termen legal), lista cu documente de interes public și lista cu documentele produse/gestionate de Primaria și Consiliul Local al Comunei Feldru, rapoartele de aplicare a Legii 544/2001
Buletinul informativ (Legea 544/2001)
Buget din toate sursele de venituri: buget pe surse financiare, situația plăților, situația drepturilor salariale stabilite potrivit legii, precum și alte drepturi prevăzute de acte normative
Programul anual al achizițiilor publice, Centralizatorul achizițiilor publice și contractele cu valoare de peste 5000 de euro, Contractele cu valoare de peste 5000 de euro, Anunțuri achiziții directe, Achiziții directe
Declarațiile de avere ale consilierilor locali și ale funcționarilor publici din cadrul Consiliului Local și Primăriei Comunei Feldru
Declarațiile de interese ale consilierilor locali și ale funcționarilor publici din cadrul Consiliului Local și Primăriei Comunei Feldru
Acte necesare și formulare: asistenţă socială, secretariat-relaţii cu publicul, stare civilă, urbanism
Publicații de Căsătorie
Certificate de urbanism, autorizații de construire
Numere de telefon de urgenţă : 112, Telefon fix serviciu: 0263-374.758, Telefon mobil permanent : 0768-184.206
Gestiunea deşeurilor în Comuna Feldru
Funcționează în cadrul Biroului de Asistenta Socială, Relații Publice și Achiziții publice.