Mărire scris
Micșorare scris
Alb/Negru
Inversează culorile
Valori implicite
Audio

Hotărârile Autorității Deliberative

2024
(17)
2023
(68)
2022
(65)
2021
(81)
2020
(74)
2019
(73)
2018
(54)
2017
(86)
2016
(89)
2015
(1)
2014
(1)
2013
(4)
2009
(5)
1
»
62

Pagina 1 din 62

HOTĂRÂRE privind privind închirierea pajiștilor alpine disponibile aflate în proprietatea publică a comunei Feldru
3/20/2024
HOTĂRÂRE privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2024, ce vor fi prestate de către beneficiarii venitului minim de incluziune, conform Legii nr. 196/20l6, cu modificările și completările ulterioare
3/20/2024
HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare, respectiv activitățile de colectare, transport, stocare temporară, transfer, sortare, tratare, neutralizare depozitare a deșeurilor municipale, inclusiv deseuri periculoase din deșeuri menajere, managementul Stațiilor de Transfer, al Centrelor de Colectare și Managementul şi Operarea Centrului de Management Integrat al Deşeurilor Tărpiu din județul Bistrița-Năsăud, forma consolidată
3/20/2024
HOTĂRÂRE privind aprobarea Actului adițional nr. 7 la Contractul de concesiune nr. 1277 din 06.12.2018 privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud
3/20/2024
HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de fezabilitate și depunerea proiectului „Construirea unei centrale electrice fotovoltaice (CEF) < 1MW la nivelul Comunei Feldru, Județul Bistrița Năsăud” pentru finanțare în cadrul apelului de proiecte pentru sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum pentru entități publice finanțate din Fondul pentru modernizare
3/5/2024
HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor (PAAR) la nivelul comunei Feldru
2/9/2024
HOTĂRÂRE privind aprobarea actualizării chiriilor anuale și indexarea acestora cu rata inflației pe anul 2024 pentru locuințele ANL situate în satul Feldru, comuna Feldru, județul Bistrita-Năsăud
2/9/2024
HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Feldru pe anul 2024
2/9/2024
HOTĂRÂRE privind înscrierea în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unor imobile din comuna Feldru
1/25/2024
HOTĂRÂRE privind decontarea cheltuielilor de deplasare a angajaților primăriei comunei Feldru care au domiciliul în altă localitate decât cea în care desfășoară activitatea
1/25/2024
1
»
62

Pagina 1 din 62