Mărire scris
Micșorare scris
Alb/Negru
Inversează culorile
Valori implicite
Audio

Hotărârile Autorității Deliberative

2023
(33)
2022
(66)
2021
(81)
2020
(74)
2019
(73)
2018
(54)
2017
(86)
2016
(89)
2015
(1)
2014
(1)
2013
(4)
2009
(5)
1
»
57

Pagina 1 din 57

HOTĂRÂRE privind execuția bugetară pe trimestrul I, anul 2023
4/24/2023
HOTĂRÂRE privind finanțarea programului de susținere a handbalului juvenil la nivel de echipe din unitațile administrativ-teritoriale ale județului Bistrița-Năsăud al Clubului Sportiv „GLORIA 2018” Bistrița-Năsăud
4/24/2023
HOTĂRÂRE privind împuternicirea și mandatarea inspectorilor din cadrul Corpului de control al A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud pentru constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud și în legislația aplicabilă în vigoare
4/24/2023
HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare, respectiv activitățile de colectare, transport, stocare temporară, transfer, sortare, tratare, neutralizare depozitare a deșeurilor municipale, inclusiv deseuri periculoase din deșeuri menajere, managementul Stațiilor de Transfer, al Centrelor de Colectare și Managementul şi Operarea Centrului de Management Integrat al Deşeurilor Tărpiu din județul Bistrița-Năsăud, forma consolidată
4/24/2023
HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii Actului adițional nr. 6 la Contractul de concesiune nr. 1277 din 06.12.2018 privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud
4/24/2023
HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință
4/24/2023
HOTĂRÂRE privind prelungirii până la data de 31.12.2023 a Scrisorii de garanție de la FNGCIMM SA IFN nr. 253/20.06.2018
4/10/2023
HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local Feldru nr.19 din 13.03.2023 privind derularea proiectului Comunei Feldru prin PNRR/2023/C2/I.1.B Subinvestița I.1.B – Sprijin pentru refacerea potențialului forestier afectat de incendii, de fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate unei calamități naturale, de infestări ale plantelor cu organisme dăunătoare și de evenimente catastrofale
4/10/2023
HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici actualizati și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare străzi de interes local în comuna Feldru, județul Bistrița-Năsăud - Lot 2”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului de investiții
3/30/2023
HOTĂRÂRE privind avizarea caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în județul Bistrița-Năsăud și mandatarea reprezentantului legal al Comunei Feldru să voteze aprobarea acestuia în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud
3/30/2023
1
»
57

Pagina 1 din 57