Mărire scris
Micșorare scris
Alb/Negru
Inversează culorile
Valori implicite
Audio

Noutăți

ORDINE DE ZI (Anexa nr. 1), CONVOCATOR, HOTĂRÂRE-PROIECT privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții a personalului primăriei comunei Feldru în anul 2021, HOTĂRÂRE-PROIECT privind prelungirea scrisorii de garanție nr. 253/20.06.2018 de la FNGCIMM S.A. - IFN, PROCES VERBAL
2021-6-11
care se va desfășura prin mijloace electronice, convocată la inițiativa Primarului (publicarea ședinței se va face pe site-ul www.feldru.ro și pe Whatsapp).
2021-5-21
care se va desfășura prin mijloace electronice, convocată la inițiativa Primarului (publicarea ședinței se va face pe site-ul www.feldru.ro și pe Whatsapp).
2021-4-19
Anunț licitație vânzare teren proprietate privată a comunei Feldru în suprafață de 600 mp, situat în comuna Feldru, sat Nepos, Cartea Funciară nr. 28700, arabil, în conformitate cu HCL Feldru nr.44/27.08.2020 și O.U.G. nr. 57/2019.
2021-4-5
Anunț licitație închiriere spațiu din domeniul public al Comunei Feldru de 16 mp, situat la parterului blocului de locuințe din satul Feldru nr.780 D alcătuit din două camere, conform caietului de sarcini, aprobată prin H.C.L. 12/19.03.2021 și O.U.G. 57/03.07.2019.
2021-4-5
Anunț licitație închiriere pajiști disponibile apartinând domeniul public al Comunei Feldru, în suprafață totală de 296 ha, conform caietului de sarcini, identificate prin numerele cadastrale 27376, 30953 și 27477, aprobată prin H.C.L. 20/29.03.2021 și O.U.G. 57/03.07.2019.
2021-3-29

Aşezare geografică

Comuna Feldru este situată în zona centrală a judeţului Bistriţa – Năsăud pe drumul judeţean DN 17D - Beclean – Năsăud – Rodna – Cârlibaba – la nord d...[Citește mai departe]

Istoric

Satul Feldru apare ca atestare documentară în anul 1440 sub denumirea Nyrmeze sau Birkenau adică "Câmpul Mestecenilor"; toate documentele atestă că la...[Citește mai departe]