Mărire scris
Micșorare scris
Alb/Negru
Inversează culorile
Valori implicite
Audio

Noutăți

ANUNȚ: Comuna Feldru cu sediul în comuna Feldru sat Feldru, str. Vasile Nașcu, nr.186, judeţul Bistrița-Năsăud, organizează CONCURS pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante, de: muncitor calificat III – 1 post la Compartimentul Administrativ și referent de specialitate debutant – 1 post la Compartimentul Cultură, conform H.G. nr. 286/23.03.2011.
2021-6-29
ORDINE DE ZI (Anexa nr. 1), CONVOCATOR, HOTĂRÂRE-PROIECT privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții a personalului primăriei comunei Feldru în anul 2021, HOTĂRÂRE-PROIECT privind prelungirea scrisorii de garanție nr. 253/20.06.2018 de la FNGCIMM S.A. - IFN, PROCES VERBAL
2021-6-11
care se va desfășura prin mijloace electronice, convocată la inițiativa Primarului (publicarea ședinței se va face pe site-ul www.feldru.ro și pe Whatsapp).
2021-5-21
care se va desfășura prin mijloace electronice, convocată la inițiativa Primarului (publicarea ședinței se va face pe site-ul www.feldru.ro și pe Whatsapp).
2021-4-19
Anunț licitație vânzare teren proprietate privată a comunei Feldru în suprafață de 600 mp, situat în comuna Feldru, sat Nepos, Cartea Funciară nr. 28700, arabil, în conformitate cu HCL Feldru nr.44/27.08.2020 și O.U.G. nr. 57/2019.
2021-4-5
Anunț licitație închiriere spațiu din domeniul public al Comunei Feldru de 16 mp, situat la parterului blocului de locuințe din satul Feldru nr.780 D alcătuit din două camere, conform caietului de sarcini, aprobată prin H.C.L. 12/19.03.2021 și O.U.G. 57/03.07.2019.
2021-4-5

Aşezare geografică

Comuna Feldru este situată în zona centrală a judeţului Bistriţa – Năsăud pe drumul judeţean DN 17D - Beclean – Năsăud – Rodna – Cârlibaba – la nord d...[Citește mai departe]

Istoric

Satul Feldru apare ca atestare documentară în anul 1440 sub denumirea Nyrmeze sau Birkenau adică "Câmpul Mestecenilor"; toate documentele atestă că la...[Citește mai departe]