Mărire scris
Micșorare scris
Alb/Negru
Inversează culorile
Valori implicite
Audio

DISPOZIȚIE privind actualizarea delimitării secțiilor de votare din comuna Feldru, județul Bistrița-Năsăud

Nr. 79 din 27.03.2024
3/27/2024
Dispozitie actualizare delimitare sectii de votare Feldru.PDF
Pentru descărcarea documentelor apăsaţi pe iconiţă

DISPUN:

Art.1.

  • (1) Se aprobă actualizarea delimitării secției de votare nr. 134 din comuna Feldru, județul Bistrița-Năsăud.
  • (2) Actualizarea secției de votare din comuna Feldru intervine ca urmare a modificării anexei nr. 3 de la Hotărârea Consiliului Local Feldru nr. 41 din 25.06.2019 cu privire la aprobarea Nomenclatorului stradal al comunei Feldru.

Art.2. Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul primăriei și pe site-ul instituției.

Art.3. Prezenta dispoziție se comunica, prin grija secretarului general al comunei Feldru, cu:

  • - Autoritatea Electorală Permanentă — Direcția Județeană Bistrița-Năsăud;
  • - Instituția Prefectului - județul Bistrița-Năsăud.