Mărire scris
Micșorare scris
Alb/Negru
Inversează culorile
Valori implicite
Audio

DISPOZIȚIE privind convocarea CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI FELDRU în ȘEDINȚĂ ORDINARĂ, în data de 20.12.2022, ora 12:00

care se va desfășura în sala de ședință a Primăriei Comunei Feldru, convocată la inițiativa Primarului. Materialele ordinii de zi disponibile în format digital. (Nr. 256 din 14.12.2022)
12/15/2022
01 - DISPOZITIE - convocare sedinta ordinara 20-12-2022.pdf
02 - ANEXA 1 - ORDINE DE ZI - sedinta ordinara 20-12-2022.pdf
03 - CONVOCATOR nr 12598 din 14-12-2022 - sedinta ordinara 20-12-2022.pdf
04 - PR HOT nr 50 din 14-11-2022 - rectificare buget venituri si cheltuieli Feldru 2022 - ANEXA 1.pdf
05 - RAPORT nr 12558 din 14-12-2022 - rectificare buget venituri si cheltuieli Feldru 2022.pdf
06 - ANEXA nr 1 la PH nr 50 din 14-11-2022 - buget local rectificat pe capitole - 2022.pdf
07 - REFERAT DE APROBARE nr 12559 din 14-12-2022 - rectificare buget venituri si cheltuieli Feldru 2022 - ANEXA 1.pdf
08 - PR HOT nr 41 din 07-11-2022 - stabilire impozite si taxe locale Feldru 2023 - ANEXELE 1-10.pdf
09 - RAPORT nr 11445 din 07-11-2022 - stabilire impozite si taxe locale Feldru 2023 - ANEXELE 1-10.pdf
10 - REFERAT DE APROBARE nr 12559 din 14-12-2022 - stabilire impozite si taxe locale Feldru 2023 - ANEXELE 1-10.pdf
11 - PR HOT nr 51 din 14-12-2022 - stabilire taxe speciale - Feldru 2023 - ANEXA 1.pdf
12 - RAPORT nr 11445 din 07-11-2022 - stabilire taxe speciale Feldru 2023 - ANEXELE 1-4.pdf
13 - REFERAT DE APROBARE nr 12559 din 14-12-2022 - stabilire taxe speciale Feldru 2023 - ANEXELE 1-4.pdf
14 - PR HOT nr 52 din 14-12-2022 - modificare hcl nr 3 din 22-01-2020 - regulament taxa speciala salubrizare - 2023.pdf
15 - RAPORT nr 11444 din 07-11-2022 - modificare hcl nr 3 din 22-01-2020.pdf
16 - REFERAT DE APROBARE nr 12559 din 14-12-2022 - modificare hcl nr 3 din 22-01-2020.pdf
17 - PR HOT nr 53 din 14-12-2022 - aprobare Protocol colaborare MMSS cu UAT Feldru.pdf
18 - RAPORT DE APROBARE nr 12559 din 14-12-2022 - aprobare Protocol colaborare MMSS cu UAT Feldru.pdf
19 - REFERAT DE APROBARE nr 12558 din 14-12-2022 - aprobare Protocol colaborare MMSS cu UAT Feldru.pdf
20 - PR HOT nr 55 din 14-12-2022 - aprobare procedura expropriere imobil teren intravilan - ANEXA 1.pdf
21 - RAPORT nr 12557 din 14-12-2022 - aprobare procedura expropriere imobil teren intravilan.pdf
22 - REFERAT DE APROBARE nr 12556 din 14-12-2022 - aprobare procedura expropriere imobil teren intravilan.pdf
23 - PR HOT nr 54 din 14-12-2022 - salarizare personal primarie Feldru.pdf
24 - RAPORT nr 12558 din 14-12-2022 - salarizare personal primaria Feldru.pdf
25 - REFERAT DE APROBARE nr 12559 din 14-12-2022 - salarizare personal primaria Feldru.pdf
26 - PROCES VERBAL nr 12057 din 29-11-2022 - sedinta ordinara CL Feldru.pdf
Sedinta consiliul local din 20.12.2022 - vol. 1.PDF
Sedinta consiliul local din 20.12.2022 - vol. 2.PDF
Pentru descărcarea documentelor apăsaţi pe iconiţă