Asistenţă socială

Funcționează în cadrul Biroului de Asistenta socială, relații publice și achiziții publice.

Are în componență personal calificat , licențiat în asistență socială:

Marioara Marti – Functionar public - Asistent social 
Elena Șofroni– Functionar public - Asistent social

Personalul calificat are următoarele atribuții:

Întocmirea și urmărirea dosarelor privind susținerea familiei – 317 familii beneficiare iulie 2012
Întocmirea și urmărirea ajutoarelor sociale – 134 familii beneficiare iulie 2012
Întocmirea dosarelor pentru încălzirea locuinței - 901 familii beneficiare începutul anului 2012
Întocmirea dosarelor pentru obținerea unor ajutoare de urgență
Întocmirea dosarelor pentru persoanele supuse riscului de marginalizare socială, care sunt în condiții dificile sau copii care au nevoie de plasament familial.

Legi care reglementeaza întocmirea dosarelor specifice:

Legea 416/2001 privind venitul minim garantat
Legea 276/2010 privind alocația pentru susținerea familiei
Legea 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece
Hotărârea nr.938/2011 privind normele metodologice de aplicare a OUG 70/2011

Telefon 0263374339 interior 18