Mărire scris
Micșorare scris
Alb/Negru
Inversează culorile
Valori implicite
Audio

„Pădurea – leagăn de viaţă, istorie şi civilizaţie”

În data de 28.09.2007. s-a desfăşurat la Feldru prima activitate din cadru parteneriatului încheiat între Grupul Şcolar Feldru şi Complexul de Servicii Sociale Năsăud.

Intitulat „Pădurea – leagăn de viaţă, istorie şi civilizaţie”, parteneriatul a implicat elevii claselor a VII-a C şi a XII-a A de la Gr.Şc. Feldru, elevi de la CSSC Năsăud, Ocolul silvic Feldru, şi Asociaţie pentru protecţia mediului şi prezervarea surselor de apă ProSomeş,reprezentată de Mureşan Grigore,coordonator de proiecte în cadrul asociaţiei.

Parteneriatul a avut un caracter ecologic,având ca principal scop „acumularea de noi cunoştinţe din domeniul educaţiei ecologice, care să producă schimbări de opinii şi atitudini de protecţie a mediului”.

Activitatea concretă s-a desfăşurat la pepiniera Ocolului silvic Feldru, unde şeful Ocolului silvic ing.Horga Emilian le-a prezentat elevilor date despre importanţa pădurii şi rolul pe care aceasta în are în menţinerea vieţii pe pământ şi informaţii despre întreţinerea culturilor din pepinierele silvice. În continuare elevii au fost iniţiaţi în acţiunile de descopleşire menite să ajute plantaţiile silvice şi a fost subliniat rolul pe care îl are regenerarea naturală în refacerea pădurii.

Toţi elevi prezenţi, în număr de peste 40, au fost răsplătiţi cu diplome de participare oferit de şeful Ocolului silvic Feldru, iar Asociaţia ProSomeş a oferit oaspeţilor de la CSSC Năsăud tricouri şi şepcuţe inscripţionate cu sigla asociaţiei.

În final a fost organizat pentru elevi un cros intitulat „Crosul Pădurii”, unde câştigătorilor li s-au acordat diplome în funcţie de rezultatul obţinut în cadrul întrecerii.

Întreaga activitate a fost coordonată de profesorii Bogdan Doina Marilena şi Zăgrean Viorel Leontin de la Grupul Şcolar Feldru.

3