Mărire scris
Micșorare scris
Alb/Negru
Inversează culorile
Valori implicite
Audio

Dr. Leon Scridon (1863-1942) - jurist, notar, pretor

Absolvent al școlii primare din comuna natală (1870-1875) și al Gimnziului superior grăniceresc năsăudean (1875-1883) fiind un elev eminent, se remarcă printre cei mai activi membri ai Societății de lectură Virtus Romana Redivivus. Recită din pozile lui Coșbuc. Se înscrie la iură în cadrul Universității clujene, precedându-l pe poet, și obține titlul de doctor în drept (1887)

S-a stabilit la Bistrița, practicant la Prefectura Comitatului, apoi notar la sedria orfanală, pretor, notar II și notar I, iar între anii 1906-1919 să ocupe funcția de prim-notar județean, ceea ce echivala și cu recunoașterea meritelor de harnic și competent jurist.

A fost memru în Comitetul Fondurilor Grănicerești Năsăud (1896-1923), ca membru și casier al Comitetului Bisericii greco-catolice Bistrița (1896-1920), a economisit banii pentru a achita ordinului Minorităților de la care românii cumpărase edificiul ecleziastic, clădirea alăturată și castrul (modificând-o pt. Locuințele preoților), mai cumpără 6 iugăre destinate cimitirului românesc de pe dealul din nordul orașului.

A colaborat la publicațiile locale: Revista Graniței Năsăudene, Gazeta Bistriței,. A scris peste 60 de articole privind constituirea, administrarea și gospodarirea Fondurilor Grănicerești școlare și de burse. A condus și redactat Gazeta Bistriței (1922-1932), traduce lucrarea lui Felszegy Bela- Cunoștințe mai însemnate din administrația locală (1910), Omagiu lui G. Coșbuc (Bistrița,Tip. G.Matheiu, 1926, p.102); Din conferința reprezentanților celor 44 comune grănicerești (Bistrița, 1908), Fondurile grănicerești năsăudene, importanța lor și situația de astăzi (Bistrița, 1934, Tip. Minerva)

Deschide prima librărie românească la Bistrița cu numele Lumina. A fost căsătorit cu Maria Scridon (1875-1950).