Mărire scris
Micșorare scris
Alb/Negru
Inversează culorile
Valori implicite
Audio

ANUNȚ: Privind implicarea publicului în etapa de documentare și elaborare a studiilor de fundamentare a Planului Urbanistic General (ANEXA nr. 7)

Nr. 1637 din 12.02.2024
2/12/2024
ANEXA 7.PDF
Pentru descărcarea documentelor apăsaţi pe iconiţă

Publicul este invitat să transmită observații și propuneri scrise argumentate și justificate la Compartimentul Urbanism, cadastru topografie și agricultură din cadrul Primăriei comunei Feldru în perioada 12.02.2024 - 23.02.2024

Consultarea documentației poate fi făcută Ia sediul primăriei comuna Feldru, Compartimentul Urbanism, cadastru topografie și agricultură în perioada 12.02.2024 - 23.02.2024 de luni până joi între orele 8:30-14:30 și permanent pe site-ul Primăriei comuna Feldru Ia adresa www.feldru.ro

Persoanele responsabile cu informarea și consultarea publicului privind elaborarea planului general FELDRU din partea Primăriei comuna Feldru:

  • Acu Petruța, Compartimentul Urbanism, cadastru topografie și agricultură, telefon 0263.374.301
  • Mureșan Grigore compartimentul achiziții publice, email: urbanism@feldru.ro

Observațiile sunt necesare în vederea rezolvării problemelor întâmpinate. Răspunsul la observațiile transmise va fi prezentat timp de maxim 10 zile de Ia încheierea perioadei de consultare a publicului la sediul Primăriei comunei Feldru, Ia adresa : www.feldru.ro

PRELUNGIRE PUG COMUNA FELDRU