Mărire scris
Micșorare scris
Alb/Negru
Inversează culorile
Valori implicite
Audio

Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă al comunei Feldru este aprobat prin HCL nr. 17/30.05.2006, conform OG nr. 718/2005.

Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă (SVSU) se constituie ca serviciu public comunitar descentralizat, în subordinea consiliului local al comunei Feldru, prin unificarea serviciului public de pompieri civili şi a formaţiunilor de protecţie civilă.

Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă are ca scopuri principale: apărarea vieţii, bunurilor şi mediului împotriva incendiilor şi dezastrelor, precum şi realizarea măsurilor de protecţie civilă.

Serviciul public comunitar face parte din forţele de protecţie ale sistemului de securitate naţională.

Serviciul funcţionează cu 3 persoane angajate permanent şi 20 persoane care au contract de voluntariat.

1