Mărire scris
Micșorare scris
Alb/Negru
Inversează culorile
Valori implicite
Audio

Program Phare 2005 - Servicii publice de salubrizare eficiente în sprijinul cetăţeanului

Anul 2006 a însemnat pentru Consiliul Local Feldru asocierea cu celelalte consilii locale din judeţ pentru participarea în programul ,,Managementul integrat al deşeurilor la nivelul judeţului Bistriţa – Năsăud” finanţat prin programul ISPA. Dar până la implementarea activităţilor practice din acest program, anul 2010, care ar însemna: realizare groapă de gunoi autorizată, operator unic pe judeţ, rampe de transfer, unităţi speciale de reciclare, Consiliul local Feldru este dator de a pregătii cu resurse proprii acest proces.

Anul 2007 luna iunie a însemnat achiziţia unei maşini de salubrizare din Franţa prin intermediul partenerilor francezi SICALA(Sindicatul Intercomunitar de Amenajare şi Protejare a Lorei ) şi de asemenea dotarea primelor 550 gospodării din comunitate cu pubele. S-a început de asemenea colectarea deşeurilor solide de la populaţie şi depozitarea acestora la rampa de colectare de la Sângeorz – Băi.

Începutul anului 2008 a adus aprobarea primului proiect pentru salubrizare. Finanţarea a fost obţinută prin intermediul programului PHARE Fondul de Modernizare pentru Dezvoltarea Administraţiei la Nivel Local.

(a)Scopul proiectului: Organizarea un serviciu public  de salubrizare responsabil la nivel local pentru gestionarea eficientă a deşeurilor solide, implicând comunitatea locală, axat pe creşterea calităţii vieţii ,pe protecţia mediului, cu costuri suportabile pentru beneficiar. 

(b)Grupurile ţintă: de serviciului de salubrizare înfiinţat în cadrul administraţiei locale beneficiază 7878 persoane reprezentând 1941 gospodării din comuna Feldru: satele Feldru şi Nepos;

(c)Activităţile principale: 
1.Achiziţie echipamente pentru salubrizare: pubele, coşuri stradale, echipament de compactat deşeuri şi mobilier şi birotică pentru dotarea birourilor în care va funcţiona serviciul; 
2. Salubrizare(colectare, reciclare, depozitare deşeuri solide, regulament de funcţionare şi organizare ; 
3. Informare şi conştientizare publică(şedinţe publice şi demonstraţii practice cu cetăţeni); Evaluare şi continuitate prin încadrarea în programul regional de management al deşeurilor;