Mărire scris
Micșorare scris
Alb/Negru
Inversează culorile
Valori implicite
Audio

Program Phare 2003 - Modernizare APL

"Gestionarea informatizată modernă a resurselor financiare şi umane în administraţia publică locală”   

Proiectul cu titlul ,,Gestionarea informatizată modernă a resurselor financiare şi umane în administraţia publică locală” este finanţat de UNIUNEA EUROPEANĂ prin programul Phare, Fondul de Modernizare pentru Dezvoltarea Administraţiei la Nivel Local. Proiectul s-a desfăşurat între 1 februarie 2005 şi 4 martie 2006.

Scopul proiectului: ,, Îmbunătăţirea serviciilor APL a comunei Feldru, prin introducerea unei  tehnologii informaţionale performante, prin care urmărim realizarea unei mai bune gestionări a  resurselor la nivel local.               

Grupul ţintă: personalul de specialitate al Primăriei comunei Feldru ,care a primit instruire de specialitate, pentru a lucra cu programele informatice şi aparatura informatică achiziţionată. Beneficiarii indirecţi vor fi toţi cei care prin acest sistem vor găsi  un răspuns eficient la întrebările şi problemele lor , şi anume: cetăţenii comunei Feldru (8721 persoane), instituţii publice şi private, sector ONG.                

Activităţi principale: În cadrul proiectului au fost realizate trei activităţi principale: 
1.       Achiziţionarea de mobilier, aparatură informatică şi softuri; 
2.       Instruirea personalului; 
3.       Comunicare şi informare publică; 

A fost a treia activitate care s-a axat pe punerea bazelor unei dezvoltări durabile pentru comunitate, în concordanţă cu cerinţele Uniunii Europene.Rezultatele concrete ale acestei activităţi sunt: 

a)  Realizarea conexiunii permanente la Internet, necesară pentru accesarea unor informaţii variate, despre instituţii şi finanţatori ;
b) o nouă pagină de Internet www.feldru.ro, cu legături spre principalele instituţii şi finanţatori, şi cu o deschidere spre comunicarea cu orice persoană din ţară şi străinătate; 
c) 500 broşuri de prezentare a comunităţii şi a rezultatelor programului; 
d)1000 pliante de prezentare a comunei; 
e) un birou organizat, cu materiale informative despre Uniunea Europeană – acquis comunitar, programe de finanţare naţionale şi europene – şi implicit informare în comunitate despre aceste programe;  
f) stabilirea unor legături cu alte 56 comunităţi din judeţele Timiş, 10 comunităţi din Bistriţa Năsăud şi Cluj, 7 comunităţi din Satu Mare, participante la programul de modernizare şi în programul Consorţiului de Dezvoltare Rurală (parteneriat între Universitatea Babeş-Bolyai, Fundaţia Civitas pentru Societatea Civilă din Cluj, Centrul de Asistenţă Rurală din Timişoara); 
g) depunerea unor proiecte pentru finanţare, în parteneriat cu Asociaţia ProSomeş a comunităţilor de pe Valea Someşului Mare, a cărei preşedinţie o deţinem. Participarea la programul ,,Mediu –Râu-Europa”, finanţat prin programul comunitar al UE InterregIIIC, fonduri structurale; 
h)  stabilirea unei colaborări internaţionale cu oraşul Meco, din Spania, şi cu alte oraşe din Spania, Austria, Germania , Franţa şi Italia;  
i) stabilirea unor legături strânse cu Agenţia de Dezvoltare Nord Vest, cu Ministerul Integrării Europene, şi cu alte instituţii;   
j)  iniţial, au fost prinse în program două şedinţe de prezentare; dar informare despre programele şi activităţile desfăşurate s-a făcut permanent, atât populaţiei comunei Feldru, cât şi prin alte surse ; au apărut articole despre program şi comunitate în: ,,Satul Românesc - Sat European”, ziarul Delegaţiei Comisiei Europene în România, Revista Infociv a Centrului de Resurse Civitas, RoADL a Consorţiului pentru Dezvoltare Rurală, în ziarul local "Mesagerul" de Bistriţa.

Toate aceste activităţi, considerăm noi, au pus bazele unei noi viziuni, pe care administraţia publică din mediul rural trebuie să o joace, şi anume: un rol de agent de dezvoltare. Funcţia de execuţie trebuie completată cu funcţia de dezvoltare, foarte importantă în prezent. Administraţia locală trebuie să ţină cont de nevoile cetăţenilor şi de propunerile lor, şi împreună să contribuim la dezvoltarea locală şi la integrarea în UE. 

Manager proiect, 
Grigore Mureşan