Mărire scris
Micșorare scris
Alb/Negru
Inversează culorile
Valori implicite
Audio

Program ANL: Locuinţe pentru tineri destinate închirierii

În localitatea Feldru se construiesc locuinţe pentru tineri destinate închirierii: 2 tronsoane, 32 apartamente prin Agenţia Naţională Pentru Locuinţe;

Beneficiar: Primăria comunei Feldru;
Executant: A.C.I. Bistriţa SA
Executant: M.IS. Group Srl

Programul de constructii locuinte pentru tineri, destinate închirierii se adreseaza tinerilor cu vârste de pâna intre 18-35 de ani la data depunerii cererii, care nu îsi permit sa cumpere un apartament sau sa închirieze o locuinta de pe piata libera. 

Tinerii pot primi repartitii in cel mult 12 luni de la implinirea varstei de 35 de ani. Locuintele sunt construite pe terenuri puse la dispozitia Agentiei Nationale pentru Locuinte de catre consiliile locale, conform prevederilor legale si cu respectarea documentatiei de urbanism legal aprobate. 

Printr-o conventie încheiata cu ANL, autoritatile locale au obligatia de a asigura viabilizarea terenului (utilitatile) si dotarile edilitare ale caror costuri sunt suportate din bugetele locale. Investitiile privind constructia de locuinte în regim de închiriere sunt finantate de la bugetul de stat si/sau bugete locale, precum si din credite interne/externe si din alte surse legal constituite.

Autoritatile locale repartizeaza locuintele construite prin ANL pe baza cererilor depuse de solicitantii care îndeplinesc criteriile stabilite prin lege. 

Cererile pentru locuintele în regim de închiriere sunt analizate de catre comisiile sociale din cadrul consiliilor locale care stabilesc ordinea repartitiilor în functie de punctajul obtinut de fiecare solicitant în parte în urma verificarii dosarelor.

Pentru mai multe informaţii despre program accesaţi: http://www.anl.ro