Mărire scris
Micșorare scris
Alb/Negru
Inversează culorile
Valori implicite
Audio

DISPOZIȚIE privind convocarea CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI FELDRU în ȘEDINȚĂ ORDINARĂ, în data de 21.12.2021, ora 10:00

care se va desfășura prin mijloace electronice (Publicarea pe site-ul www.feldru.ro, pe adresele de mail ale primarului, viceprimarului, consilierilor locali, precum și pe Whatsapp), convocată la inițiativa Primarului. Materialele ordinii de zi disponibile în format digital.
2021-12-16
DISPOZITIE - Sedinta de Consiliu Local 21.12.2021.PDF
01 ANEXA 1 - ORDINE DE ZI - Sedinta de Consiliu Local 21.12.2021.pdf
02 CONVOCATOR - Sedinta de Consiliu Local 21.12.2021.pdf
03 PROIECT HOTARARE - privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al primariei comunei Feldru - 2021.pdf
04 ANEXA 1 - la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al primariei comunei Feldru - 2021.pdf
05 RAPORT - privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al primariei comunei Feldru - 2021.pdf
06 ANEXA 1 - la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al primariei comunei Feldru 2021.pdf
07 REFERAT DE APROBARE - privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al primariei comunei Feldru - 2021.pdf
08 ANEXA 1 - la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al primariei comunei Feldru - 2021.pdf
09 HOTARARE -PROIECT - privind modificarea hot 3 din 22-01-2020 - aprobare Regulament taxa speciala salubrizare pentru 2022 .pdf
10 RAPORT - privind modificarea hot 3 din 22-01-2020 - aprobare Regulament taxa speciala salubrizare Feldru si instituire taxa speciala pentru 2022 .pdf
11 REFERAT APROBARE - privind modificarea hot 3 din 22-01-2020 - aprobare Regulament taxa speciala salubrizare Feldru si instituire taxa speciala pentru 2022 .pdf
12 HOTARARE PROIECT - privind salarizarea personalului de specialitate al primarului comunei Feldru - anul 2022 .pdf
13 RAPORT- privind salarizarea personalului de specialitate al primarului comunei Feldru - anul 2022 .pdf
14 REFERAT DE APROBARE - privind salarizarea personalului de specialitate al primarului comunei Feldru - anul 2022 .pdf
15 PROCES VERBAL - Sedinta ordinara de Consiliul Local -24-11-2021 .pdf
DISPOZITIE - Sedinta de Consiliu Local 21.12.2021.PDF
Pentru descărcarea documentelor apăsaţi pe iconiţă