Mărire scris
Micșorare scris
Alb/Negru
Inversează culorile
Valori implicite
Audio

DISPOZIȚIE privind convocarea CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI FELDRU în ȘEDINȚĂ ORDINARĂ, în data de 05.07.2022, ora 10:00

care se va desfășura prin mijloace electronice, convocată la inițiativa Primarului (publicarea pe site-ul www.feldru.ro și pe Whatsapp). Materialele ordinii de zi - disponibile în format digital.
2022-6-30
01-DISPOZITIE nr 155 din 30-06-2022 - convocare sedinta ordinara 05-07-2022.pdf
02-ORDINE DE ZI - sedinta ordinara 05-07-2022.pdf
03-CONVOCATOR nr 6883 din 30-06-2022 - sedinta ordinara 05-07-2022.pdf
04-REFERAT DE APROBARE nr. 6884 din 30-06-2022 - privind alegerea presedintelui de sedinta.pdf
05-PROIECT DE HOTARARE nr. 25 din 30-06-2022 - privind alegerea presedintelui de sedinta.pdf
06-RAPORT nr. 6885 din 30-06-2022 - privind alegerea presedintelui de sedinta.pdf
07-HOTARARE PROIECT nr 26 din 30-06-2022 - privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli - 2022.pdf
08-ANEXA nr 1 - UAT Comuna Feldru - bugetul local detaliat la venituri - cheltuieli - 2022 - rectificare.pdf
09-RAPORT nr. 6884 din 30-06-2022 - privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al primariei Feldru - 2021.pdf
10-ANEXA nr 1 - UAT Comuna Feldru - bugetul local detaliat la venituri - cheltuieli - 2022 - rectificare.pdf
11-REFERAT DE APROBARE nr. 6885 din 30-06-2022 - privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al primariei Feldru - 2021.pdf
12-ANEXA nr 1 - UAT Comuna Feldru - bugetul local detaliat la venituri - cheltuieli - 2022 - rectificare.pdf
13-HOTARARE PROIECT - privind incetarea de drept a mandatului de consilier local - Sofroni Stefan.pdf
14-RAPORT nr 6885 din 30-06-2022 - privind incetarea de drept a mandatului de consilier local - Sofroni Stefan.pdf
15-REFERAT DE APROBARE nr. 6885 din 30-06-2022 - privind incetarea de drept a mandatului de consilier local - Sofroni Stefan.pdf
16-DEMISIE - Sofroni Stefan - 28-06-2022.pdf
17-PNL BN nr 6894 din 30-06-2022 - solicitare validare - Doci Vasile - in calitate de consilier local.pdf
18-PROCES VERBAL nr 6669 din 28-06-2022.pdf
Sedinta consiliul local 05.07.2022 - ora 10 on-line.PDF
Pentru descărcarea documentelor apăsaţi pe iconiţă