Mărire scris
Micșorare scris
Alb/Negru
Inversează culorile
Valori implicite
Audio

Clubul Etnografic – Program finantat de MECT

Proiect castigat in cadrul programului de Granturi Scolare, finantat de Ministerul Educatiei Cercetarii si Tineretului  - Mai 2007      

Obiectivul general al proiectului îl constituie consolidarea relaţiei dintre şcoală şi comunitate în vederea creşterii calităţii educaţiei oferite elevilor, prin păstrarea, valorificarea şi promovarea culturii şi tradiţiei locale

Activităţile propuse:  

Pentru îndeplinirea scopului stabilit vom pune în practică următoarele activităţi principale la care se vor adăuga o serie de subactivităţi:

 1. Lansarea publică a proiectului. 
 2. Amenajarea şi dotarea Clubului Etnografic:
  1. achiziţia de echipament necesar desfăşurării activităţilor de prezentare a spectacolelor şi realizare a costumaţiilor;
  2. realizare costume specifice necesare ansamblul ,,Plaiuri Someşene,, şi pentru trupa de teatru comunitar ,,Amicii,,;
  3. amenajarea colţului ,,Tânărului artist,, cu obiecte tadiţionale din comunitate;
 3. Deschiderea oficială a Clubului Etnografic;
  1. prezentare tradiţii folclorice specifice Văii Someşului Mare;
  2. prezentare piesă de teatru: ,,Să nu ne uităm tradiţiile şi obiceiurile”
 4. Editarea materiale informative;
  1. realizarea Ghidului ,,Copii vă prezintă valori şi tradiţii locale” şi a unui pliant;
  2. excursie de conştientizare în Dumbrava Sibiului la Muzeul satului şi la Sibiu – capitală culturală europeană a anului 2007; 
 5. Susţinerea şi continuitatea proiectului;
  1. masă rotundă cu reprezentanţi ai comunităţii locale şi specialişti în domeniul tradiţiilor locale.
  2. Expoziţie de obiecte tradiţionale, prezentarea ghidului şi pliantului  realizat;
1