Hotărâri ale Consiliului Local

privind aprobarea solicitării trecerii drumurilor forestiere care se află pe raza Ocolului Silvic Dorna Cândrenilor, județul Suceava, cu titlu gratuit, din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva în domeniul public al comunei Feldru

privind aprobarea valorii totale a obiectivului de investiții "Extinderea rețelei de canalizare în comuna Feldru-sat Nepos"

privind asigurarea de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează prin PNDL pentru obiectivul de investiții "Reabilitare și modernizare rețea de iluminat public în comuna Feldru, județul Bistrița-Năsăud"

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Reabilitare și modernizare rețea de iluminat public în comuna Feldru, județul Bistrița-Năsăud"

privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din comuna Feldru pentru anul școlar 2019-2020

Pagini