Hotărâri ale Consiliului Local

Hotărârile Consiliului Local al Comunei Feldru

2020
(23)
2019
(73)
2018
(54)
2017
(86)
2016
(89)
2015
(1)
2014
(1)
2013
(4)
2009
(5)
1
«
9
»
34

Pagina 9 din 34

privind actualizarea devizului general al investiției "Inființare infrastructură funerară tip capelă mortuară cu anexă în comuna Feldru, sat Nepos"
2019-2-19
privind stabilirea salariului de bază pentru funcțiile publice și funcțiile contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Feldru începând cu 01.01.2019
2019-2-19
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții "Construire pod râul Someșul Mare în comuna Feldru, județul Bistrița-Năsăud"
2019-2-19
privind aprobarea solicitării operatorului S.C. Supercom S.A. de modificare a tarifelor aferente Serviciului Public de Salubrizare din județul Bistrița-Năsăud respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale
2019-2-19
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții "Modernizare străzi în comuna Feldru Lot. I, județul Bistrița-Năsăud"
2019-2-19
privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din comuna Feldru pentru anul școlar 2019-2020
2019-1-30
privind execuția bugetară pe anul 2018
2019-1-30
privind prelungirea valabilității Planului Urbanistic General al comunei Feldru până la intrarea în vigoare a noului Plan Urbanistic General
2019-1-30
privind aprobarea valorii totale a obiectivului de investiții "Extinderea rețelei de canalizare în comuna Feldru-sat Nepos"
2019-1-30
privind asigurarea de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează prin PNDL pentru obiectivul de investiții "Reabilitare și modernizare rețea de iluminat public în comuna Feldru, județul Bistrița-Năsăud"
2019-1-30
1
«
9
»
34

Pagina 9 din 34