Hotărâri ale Consiliului Local

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții "Construire pod râul Someșul Mare în comuna Feldru, județul Bistrița-Năsăud"

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții "Modernizare străzi în comuna Feldru Lot. I, județul Bistrița-Năsăud"

privind actualizarea devizului general al investiției "Inființare infrastructură funerară tip capelă mortuară cu anexă în comuna Feldru, sat Nepos"

privind aprobarea solicitării operatorului S.C. Supercom S.A. de modificare a tarifelor aferente Serviciului Public de Salubrizare din județul Bistrița-Năsăud respectiv activitatea de colectare, transport și depozitare al deșeurilor municipale

privind aplicarea unei sancțiuni disciplinare d-lui viceprimar Beșuți Toader

Pagini