Hotărâri ale Consiliului Local

Hotărârile Consiliului Local al Comunei Feldru

2019
(73)
2018
(54)
2017
(86)
2016
(89)
2015
(1)
2014
(1)
2013
(4)
2009
(5)
1
«
8
»
32

Pagina 8 din 32

privind aplicarea unei sancțiuni disciplinare d-lui viceprimar Beșuți Toader
2019-1-30
privind alegerea președintelui de ședință
2019-1-9
privind aprobarea utilizării unei sume din excedentul anului 2017 pentru acoperirea integrala a deficitului din anul 2018 secțiunea de dezvoltare
2019-1-9
privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018
2018-12-12
privind stabilirea impozitelor și taxelor locale datorate de persoanele fizice și juridice din comuna Feldru în anul 2019
2018-12-12
privind valorificarea masei lemnoase din fondul forestier proprietatea comunei Feldru
2018-11-29
privind aprobarea condițiilor de încheiere a Actului adițional nr. 9 la Contractul de achiziție publică a serviciului public de salubrizare
2018-11-29
privind aprobarea lucrărilor suplimentare aferente investiției: "Amenajare trotuare, rigole scurgere și amplasare conducte de racord, branșament și de protecție în localitatea Feldru, comuna Feldru, jud. Bistrița-Năsăud"
2018-11-29
privind aprobarea nivelului tarifelor maximale de distanță prin care se stabilește prețul transportului în regim de taxi, în comuna Feldru
2018-11-29
privind atribuirea Contractului delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare
2018-11-29
1
«
8
»
32

Pagina 8 din 32