Hotărâri ale Consiliului Local

privind aprobarea scoaterii din funcțiune și valorificării prin casare a unor bunuri aflate în inventarul primăriei comunei Feldru

privind actualizarea devizului general al investiției "Reabilitare, modernizare și extindere Școala gimnazială Gavril Istrate Nepos clasele V-VIII, județul Bistrița-Năsaud"

privind modificarea contractului de concesionare nr. 6248 din 11.06.2015 încheiat cu ACT Nepos având ca obiect concesionarea Izlazului comunal sat Nepos

privind aprobarea solicitării operatorului S.C. Supercom S.A. de modificare a tarifelor aferente Serviciului Public de Salubrizare din județul Bistrița-Năsăud respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale

privind stabilirea salariului de bază pentru funcțiile publice și funcțiile contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Feldru începând cu 01.01.2019

Pagini