Hotărâri ale Consiliului Local

Hotărârile Consiliului Local al Comunei Feldru

2019
(73)
2018
(54)
2017
(86)
2016
(89)
2015
(1)
2014
(1)
2013
(4)
2009
(5)
1
«
6
»
32

Pagina 6 din 32

privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de concesiune a pajiștilor din domeniul public al comunei Feldru încheiate cu asociațiile crescătorilor de ovine și caprine
2019-4-3
pentru aprobarea Procedurii specifice privind recrutarea, numirea și eliberarea din funcție a administratorului public al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru "Serviciul de alimentare cu gaze naturale", județul Bistrița-Năsăud
2019-4-3
privind închirierea pășunii alpine muntele Lăzi crescătorilor de animale de pe raza comunei Feldru
2019-4-3
privind actualizarea devizului general al investiției "Reabilitare, modernizare și extindere Școala gimnazială Gavril Istrate Nepos clasele V-VIII, județul Bistrița-Năsaud"
2019-3-21
privind aprobarea scoaterii din funcțiune și valorificării prin casare a unor bunuri aflate în inventarul primăriei comunei Feldru
2019-3-21
privind modificarea contractului de concesionare nr. 6248 din 11.06.2015 încheiat cu ACT Nepos având ca obiect concesionarea Izlazului comunal sat Nepos
2019-3-21
privind actualizarea devizului general al investiției "Reabilitare, modernizare și extindere Școala clasele I-IV, județul Bistrița-Năsăud"
2019-3-21
privind actualizarea devizului general al investiției "Inființare infrastructură funerară tip capelă mortuară cu anexă în comuna Feldru, sat Nepos"
2019-2-19
privind stabilirea salariului de bază pentru funcțiile publice și funcțiile contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Feldru începând cu 01.01.2019
2019-2-19
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții "Construire pod râul Someșul Mare în comuna Feldru, județul Bistrița-Năsăud"
2019-2-19
1
«
6
»
32

Pagina 6 din 32