Hotărâri ale Consiliului Local

pentru aprobarea Procedurii specifice privind recrutarea, numirea și eliberarea din funcție a administratorului public al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru "Serviciul de alimentare cu gaze naturale", județul Bistrița-Năsăud

privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de concesiune a pajiștilor din domeniul public al comunei Feldru încheiate cu asociațiile crescătorilor de ovine și caprine

privind închirierea pășunii alpine muntele Lăzi crescătorilor de animale de pe raza comunei Feldru

privind actualizarea devizului general al investiției "Reabilitare, modernizare și extindere Școala clasele I-IV, județul Bistrița-Năsăud"

Pagini