Hotărâri ale Consiliului Local

privind valorificarea masei lemnoase din fondul forestier proprietatea comunei Feldru

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Feldru pe anul 2016

privind alegerea președintelui de ședință

privind implementarea proiectului "Reabilitare drumuri în comuna Feldru" şi depunerii unei cereri de finanţare pe Submăsura 7.2 "Investiţii în crearea şi modernizarea infrastructurii de bază la scară mică".

Pagini