Hotărâri ale Consiliului Local

privind concesionarea pajiștilor aparținând domeniului public al Comunei Feldru

privind reanalizarea hotărârii nr. 67 din 28.12.2015 cu privire la stabilirea taxelor speciale pe anul 2016 în comuna Feldru

privind însușirea modificărilor și completării inventarului domeniului public al comunei Feldru aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 16/19.08.1999 și Hotărârea Consiliului Local nr. 56/21.10.2015

privind aprobarea execuției bugetare a bugetului general al comunei Feldru 31.12.2015

privind aprobarea Proiectului Tehnic și a finanțării multianuale a obiectivului de investiții "Modernizare străzi în comuna Feldru - Lot II"

Pagini