Hotărâri ale Consiliului Local

privind alegerea președintelui de ședință

privind aprobarea planului de analiză și acoperire a riscurilor la nivelul comunei Feldru

privind aprobarea execuției bugetare a bugetului general al comunei Feldru 29.03.2016

privind rectificarea buget general consolidat al comunei Feldru pe anul 2016

privind aprobarea ordinii de prioritate a proiectelor ce vor fi depuse spre finanțare prin GAL Țara Năsăudului din fonduri europene nerambursabile, funcție de sumele alocate pentru investiții, pe perioada de programare 2014 (2016) - 2020

Pagini