Hotărâri ale Consiliului Local

privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2016 pentru aparatul de specialitate al Primarului Comunei Feldru

privind aprobarea organigramei și a statului de funcții a personalului primăriei comunei Feldru în anul 2016

privind aprobarea modificării Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare, respectiv activitățile de colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale ...

privind însușirea modificărilor și completării inventarului domeniului public al comunei Feldru aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 16/19.08.1999

privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a comunei Feldru pentru perioada de programare 2014 - 2020

Pagini