Hotărâri ale Consiliului Local

privind aprobarea planului de analiză și acoperire a riscurilor la nivelul comunei Feldru

privind aprobarea execuției bugetare a bugetului general al comunei Feldru 29.03.2016

privind rectificarea buget general consolidat al comunei Feldru pe anul 2016

privind aprobarea ordinii de prioritate a proiectelor ce vor fi depuse spre finanțare prin GAL Țara Năsăudului din fonduri europene nerambursabile, funcție de sumele alocate pentru investiții, pe perioada de programare 2014 (2016) - 2020

privind prelungirea până la data de 19.09.2016 a Scrisorii de garantare de la FNGCIMM SA IFN nr. 319 / 31.08.2015 pentru realizarea investiției "Centru de asistență după program școlar de tip afterschool în localitatea Feldru"

Pagini