Hotărâri ale Consiliului Local

privind aprobarea execuției bugetare a bugetului general al comunei Feldru 29.03.2016

privind rectificarea buget general consolidat al comunei Feldru pe anul 2016

privind aprobarea ordinii de prioritate a proiectelor ce vor fi depuse spre finanțare prin GAL Țara Năsăudului din fonduri europene nerambursabile, funcție de sumele alocate pentru investiții, pe perioada de programare 2014 (2016) - 2020

privind prelungirea până la data de 19.09.2016 a Scrisorii de garantare de la FNGCIMM SA IFN nr. 319 / 31.08.2015 pentru realizarea investiției "Centru de asistență după program școlar de tip afterschool în localitatea Feldru"

privind aderarea la parteneriatul Acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea activității de audit public intern

Pagini