Hotărâri ale Consiliului Local

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Modernizare străzi în comuna Feldru Lot I, jud. Bistrița-Năsăud"

privind rectificarea buget general consolidat al comunei Feldru pe anul 2016

privind implementarea proiectului "Modernizarea infrastructurii rutiere agricole în comuna Feldru, jud. Bistrița-Năsăud"

privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru lucrarea "Modernizarea infrastructurii rutiere agricole în comuna Feldru, jud. Bistrița-Năsăud"

privind alegerea președintelui de ședință

Pagini