Hotărâri ale Consiliului Local

privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru lucrarea "Modernizarea infrastructurii rutiere forestiere în comuna Feldru, jud. Bistrița-Năsăud"

privind însușirea completării inventarului domeniului public al comunei Feldru, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 16/19.08.1999

privind completarea inventarului domeniului public al comunei Feldru aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 13/19.08.1999

privind aprobarea asigurării finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL pentru obiectivul de investiții "Modernizare străzi în comuna Feldru Lot I, județul Bistrița-Năsăud"

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Modernizare străzi în comuna Feldru Lot I, jud. Bistrița-Năsăud"

Pagini