Hotărâri ale Consiliului Local

Hotărârile Consiliului Local al Comunei Feldru

2019
(73)
2018
(54)
2017
(86)
2016
(89)
2015
(1)
2014
(1)
2013
(4)
2009
(5)
1
«
4
»
32

Pagina 4 din 32

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019
2019-6-25
privind clasificarea drumurilor de interes local ca străzi
2019-6-25
privind atribuirea de denumiri străzilor din Comuna Feldru
2019-6-25
privind implementarea proiectului pe măsura 15. Servicii de silvomediu, Servicii climatice și conservarea pădurilor, respectiv submăsura 15.1 "Plăți pentru angajamente de silvomediu" din cadrul PNDR 2014 - 2020, precum și desemnarea reprezentațiilor legali pentru implementarea acestui proiect
2019-6-14
privind efectuarea demersurilor legale și aprobarea asigurării de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare specializată a unității administrativ teritoriale Comuna Feldru
2019-5-30
privind modificarea și completarea Hotărârii 21/2019 privind închirierea pășunii alpine muntele Lăzi crescătorilor de animale de pe raza comunei Feldru
2019-5-30
privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 17 din 21.03.2019 cu privire la modificarea contractului de concesionare nr. 6248 din 11.06.2015 încheiat cu ACT Nepos având ca obiect concesionarea islazului comunal sat Nepos
2019-5-30
privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 4 din 30.01.2019, privind prelungirea valabilității Planului Urbanistic General al comunei Feldru până la intrarea în vigoare a noului Plan Urbanistic General
2019-5-30
privind modificarea și completarea hotărârii consiliului local Feldru nr. 22/2019, privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de concesiune a pajiștilor din domeniul public al comunei Feldru, încheiate cu asociațiile crescătorilor de ovine și caprine
2019-5-30
Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Feldru pe anul 2019
2019-4-26
1
«
4
»
32

Pagina 4 din 32