Hotărâri ale Consiliului Local

privind acordarea mandatului special Primarului comunei Feldru să voteze în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru "Serviciul de alimentare cu gaze naturale", județul Bistrița-Năsăud, pentru acceptarea Comunei Spermezeu ca membru în asociație

Privind asumarea programului privind distribuirea produselor de panificație pentru școlile de pe raza UAT Feldru

privind aprobarea valorii totale a obiectivului de investiții: "Asfaltare străzi rurale în localitatea Nepos, comuna Feldru, județul Bistrița-Năsăud"

privind aprobarea valorii totale a obiectivului de investiții: "Modernizare pod peste râul Someșul Mare la intrarea în comuna Nepos, comuna Feldru, județul Bistrița-Năsăud"

privind aprobarea Regulamentului local de implicare a Publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajarea teritoriului

Pagini