Hotărâri ale Consiliului Local

privind efectuarea demersurilor legale și aprobarea asigurării de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare specializată a unității administrativ teritoriale Comuna Feldru

privind modificarea și completarea hotărârii consiliului local Feldru nr. 22/2019, privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de concesiune a pajiștilor din domeniul public al comunei Feldru, încheiate cu asociațiile crescătorilor de ovine și caprine

privind modificarea și completarea Hotărârii 21/2019 privind închirierea pășunii alpine muntele Lăzi crescătorilor de animale de pe raza comunei Feldru

privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 17 din 21.03.2019 cu privire la modificarea contractului de concesionare nr. 6248 din 11.06.2015 încheiat cu ACT Nepos având ca obiect concesionarea islazului comunal sat Nepos

privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 4 din 30.01.2019, privind prelungirea valabilității Planului Urbanistic General al comunei Feldru până la intrarea în vigoare a noului Plan Urbanistic General

Pagini