Hotărâri ale Consiliului Local

Hotărârile Consiliului Local al Comunei Feldru

2019
(73)
2018
(54)
2017
(86)
2016
(89)
2015
(1)
2014
(1)
2013
(4)
2009
(5)
1
«
3
»
32

Pagina 3 din 32

Privind înscrierea în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilului Drumul vechi din satul Nepos
2019-8-22
Privind prelungirea Scrisorii de Garantare nr. 204/23.06.2017 de la FNGCIMM S.A. pentru realizarea investiției Reabilitare drumuri în comuna Feldru, județul Bistrița-Năsăud, pân
2019-7-25
Privind alegerea președintelui de ședință
2019-7-25
Privind reluarea procedurilor de achiziție și aprobarea finanțărilor multianuale a obiectivului de investiții Construire pod râul Someșul Mare, în comuna Feldru, județul Bistrița-Năsăud
2019-7-25
Privind execuția bugetară pe trimestrul II, 2019 și Raportul privind execuția bugetului pentru trimestrul II, 2019
2019-7-25
privind actualizarea devizului general și aprobarea finanțării multianuale a obiectivului de investiții "Reabilitare, modernizare și extindere Școală gimnazială Gavril Istrate Nepos, clasele V-VIII, județul Bistrița-Năsăud"
2019-6-25
privind aprobarea nomenclatorului stradal al comunei Feldru
2019-6-25
cu privire la aprobarea inițierii procedurii de vânzare a unor autovehicule proprietate privată a primăriei comunei Feldru
2019-6-25
privind stabilirea domeniilor serviciilor publice și a locurilor în care contravenienții persoane fizice vor presta activități în folosul comunității
2019-6-25
privind aprobarea participării Comunei Feldru în cadrul Programului privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru gospodăriile izolate, neracordate la rețeaua de distribuție a energiei electrice, demarat de Ministerul Mediului prin Ghidul de Finanțare publicat din 11.12.2018 în Monitorul Oficial nr. 17/08.01.2019
2019-6-25
1
«
3
»
32

Pagina 3 din 32