Hotărâri ale Consiliului Local

Hotărârile Consiliului Local al Comunei Feldru

2019
(73)
2018
(54)
2017
(86)
2016
(89)
2015
(1)
2014
(1)
2013
(4)
2009
(5)
1
2
»
32

Pagina 2 din 32

privind aprobarea condițiilor de încheiere a Actului adițional nr. 2 la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din Județul Bistrița-Năsăud nr. 1277 din 06.12.2018
2019-10-17
privind alegerea președintelui de ședință
2019-10-17
privind aprobarea Regulamentului serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud, actualizat în baza prevederilor O.U.G. nr. 74/2018, aprobată prin Legea nr. 31/2019
2019-10-17
privind solicitarea operatorului S.C. Supercom S.A. de aprobare a tarifelor diferențiate, conform O.U.G. nr. 74/2018, aferente Contractului de Concesiune nr. 1277/2018
2019-10-17
privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a Serviciului public de salubrizare în județul Bistrița-Năsăud
2019-10-17
privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019
2019-9-30
privind vânzarea prin licitație publică deschisă a unor bunuri mobile înscrise în inventarul primăriei comunei Feldru
2019-9-30
privind aprobarea actualizării ofertei financiare de lucrări aferente investiției "Modernizare și dotare cămin cultural, sat Nepos"
2019-9-30
privind stabilirea taxei speciale pentru acordarea autorizației de transport și vizarea acesteia în regim de taxi în comuna Feldru
2019-9-30
Privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Feldru
2019-8-22
1
2
»
32

Pagina 2 din 32