Hotărâri ale Consiliului Local

Hotărârile Consiliului Local al Comunei Feldru

2019
(73)
2018
(54)
2017
(86)
2016
(89)
2015
(1)
2014
(1)
2013
(4)
2009
(5)
1
«
16
»
32

Pagina 16 din 32

privind alegerea președintelui de ședință
2017-10-11
privind rectificarea buget general consolidat al comunei Feldru pe anul 2017
2017-9-21
privind aprobarea rețelei școlare a învățământului preuniversitar de stat din comuna Feldru pentru anul 2017-2018
2017-9-21
privind aprobarea valorii de investiție și solicitarea unei Scrisori de garanție de la FNGCIMM SA IFN pentru proiectul "Extindere rețea de apă și canalizare în comuna Feldru jud. Bistrița-Năsăud"
2017-8-31
privind înscrierea în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unor imobile din comuna Feldru
2017-8-31
privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajarea teritoriului
2017-8-31
privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli a comunei Feldru în anul 2017
2017-8-31
privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajarea teritoriului
2017-8-31
privind aprobarea condițiilor de încheiere a Actului adițional nr. 4 la Contractul de achiziție publică a serviciului de salubrizare
2017-8-31
privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local Feldru
2017-8-31
1
«
16
»
32

Pagina 16 din 32