Hotărâri ale Consiliului Local

Hotărârile Consiliului Local al Comunei Feldru

2020
(23)
2019
(73)
2018
(54)
2017
(86)
2016
(89)
2015
(1)
2014
(1)
2013
(4)
2009
(5)
1
«
16
»
34

Pagina 16 din 34

privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții a personalului primăriei comunei Feldru în anul 2017
2017-12-18
privind rectificarea bugetului general consolidat al comunei Feldru pe anul 2017
2017-12-18
privind stabilirea impozitelor și taxelor locale datorate de persoanele fizice și juridice din comuna Feldru în anul 2018
2017-12-18
privind avizarea Studiului de Fundamentare actualizat precum și a modificărilor aduse Documentației de atribuire prin concesiune a Serviciului Public de Salubrizare, respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale, ...
2017-12-6
privind modificarea și completarea hotărârii nr. 72 din data de 11.10.2017
2017-11-26
privind aprobarea cantității de lemn de foc pentru bisericile de pe raza comunei Feldru sub forma gratuită
2017-11-26
privind valorificarea masei lemnoase din fondul forestier proprietatea comunei Feldru
2017-11-26
privind aprobarea condițiilor de încheiere a actului adițional nr. 5 la Contractul de achiziție publică a serviciului public de salubrizare respectiv "Activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud" nr. 1908/02.09.2016
2017-11-26
privind aprobarea modificării organigramei și a statutului de funcții a personalului primăriei comunei Feldru în anul 2017
2017-11-26
privind aprobarea cumpărării unui teren în suprafață de 555 mp.
2017-11-26
1
«
16
»
34

Pagina 16 din 34