Hotărâri ale Consiliului Local

Hotărârile Consiliului Local al Comunei Feldru

2019
(73)
2018
(54)
2017
(86)
2016
(89)
2015
(1)
2014
(1)
2013
(4)
2009
(5)
1
«
15
»
32

Pagina 15 din 32

privind modificarea hotărârii nr. 37 din 22.06.2016 privind constituirea Consiliului Local al Comunei Feldru și a hotărârii nr. 40 din 22.06 2016 privind alegerea și organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Feldru
2017-10-11
privind completarea și modificarea hotărârii Nr. 24 din 24.04.2017 cu privire la aprobarea concesionării, prin licitație publică, a imobilului teren în suprafață de 703 mp, situat în loc. Feldru, com. Feldru, nr. 188, județul Bistrița-Năsăud
2017-10-11
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai investiției "Amenajare trotuare, rigole scurgere și amplasare conducte de racord, branșament și de protecție în localitatea Feldru, comuna Feldru, județul Bistrița-Năsăud"
2017-10-11
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Construire pod râul Someșul Mare în comuna Feldru, județul Bistrița-Năsăud"
2017-10-11
privind asigurarea de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează prin PNDL pentru obiectivul de investiții "Amenajare trotuare, rigole scurgere și amplasare conducte de racord, branșament și de protecție în localitatea Feldru, comuna Feldru, județul Bistrița-Năsăud"
2017-10-11
privind asigurarea de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează prin PNDL pentru obiectivul de investiții "Reabilitare, modernizare și extindere Școală clasele I-IV, Feldru"
2017-10-11
privind asigurarea de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează prin PNDL pentru obiectivul de investiții "Reabilitare, modernizare și extindere Școală gimnazială Gavril Istrate Nepos clasele V-VIII, județul Bistrița-Năsăud"
2017-10-11
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției Reabilitare, modernizare și extindere Școală gimnazială Gavril Nepos clasele V-VIII, județul Bistrița-Năsăud"
2017-10-11
privind asigurarea de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează prin PNDL pentru obiectivul de investiții "Construire pod râul Someșul Mare în comuna Feldru, județul Bistrița-Năsăud"
2017-10-11
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Reabilitare, modernizare și extindere Școală clasele I-IV, Feldru"
2017-10-11
1
«
15
»
32

Pagina 15 din 32