Hotărâri ale Consiliului Local

Hotărârile Consiliului Local al Comunei Feldru

2020
(23)
2019
(73)
2018
(54)
2017
(86)
2016
(89)
2015
(1)
2014
(1)
2013
(4)
2009
(5)
1
«
15
»
34

Pagina 15 din 34

privind avizarea modificărilor/remedierilor aduse documentației de atribuire prin concesiune a Serviciului Public de Salubrizare, respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale, inclusiv deșeuri periculoase...
2018-4-13
și serviciile subordonate
2018-4-2
privind stabilirea taxei de închiriere pentru spațiile de la Dispensarul uman Feldru înscris în CF nr. 27.391 cu nr. cad 27391 și Dispensarul uman Nepos înscris în CF nr. 255 cu top nr. 2/a/1/2 a localității Nepos
2018-1-31
privind aprobarea rețelei școlare a învățământului particular din comuna Feldru pentru anul 2018-2019
2018-1-31
privind stabilirea taxelor speciale pe anul 2018 în comuna Feldru
2018-1-31
privind modificarea și completarea inventarului domeniului public al comunei Feldru aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 13/19.08.1999
2018-1-31
privind aprobarea rețelei școlare a învățământului preuniversitar de stat din comuna Feldru pentru anul 2018-2019
2018-1-31
privind stabilirea impozitelor și taxelor locale datorate de persoanele fizice și juridice din comuna Feldru în anul 2018
2018-1-31
privind alegerea președintelui de ședință
2018-1-31
privind execuția bugetară pe anul 2017
2018-1-31
1
«
15
»
34

Pagina 15 din 34