Hotărâri ale Consiliului Local

Hotărârile Consiliului Local al Comunei Feldru

2020
(23)
2019
(73)
2018
(54)
2017
(86)
2016
(89)
2015
(1)
2014
(1)
2013
(4)
2009
(5)
1
«
14
»
34

Pagina 14 din 34

privind aprobarea înscrierii în domeniul privat al comunei Feldru a terenului înscris în CF nr. 28352 cu nr. cadastal 28352 în suprafață de 296 mp.
2018-7-30
privind execuția bugetară pe trimestrul I , anul 2018
2018-7-30
privind stabilirea taxei speciale pe anul 2018 în comuna Feldru pentru întocmirea proiectului de amenajament pastoral la persoanele fizice care dețin în proprietate parcele de teren (arabil, pășune, fânețe, livezi) peste 30 ari și cumulate să depășească suprafața de 1 ha
2018-7-30
privind avizarea modificărilor/remedierilor aduse documentației de atribuire prin concesiune a Serviciului Public de Salubrizare, respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale, inclusiv deșeuri periculoase...
2018-4-13
privind modificarea contractului de concesionare nr. 6248 din 11.06.2015 având ca obiect Concesionarea Izlazului comunal sat Nepos
2018-4-13
privind aprobarea completării hotărârii nr. 59 din 21.09.2017 cu privire la rețeaua școlară a învățământului particular din comuna Feldru pentru anul 2017-2018
2018-4-13
privind aprobarea organigramei și a statului de funcții a personalului primăriei comunei Feldru în anul 2018
2018-4-13
privind închirierea pajiștilor aparținând domeniului public al Comunei Feldru
2018-4-13
privind aprobarea condițiilor de încheiere a Actului adițional nr. 6 la Contractul de achiziție publică a serviciului public de salubrizare respectiv "Activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud" nr. 1908/02.09.2016
2018-4-13
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Feldru pe anul 2018
2018-4-13
1
«
14
»
34

Pagina 14 din 34