Hotărâri ale Consiliului Local

Hotărârile Consiliului Local al Comunei Feldru

2019
(73)
2018
(54)
2017
(86)
2016
(89)
2015
(1)
2014
(1)
2013
(4)
2009
(5)
1
«
14
»
32

Pagina 14 din 32

privind avizarea Studiului de Fundamentare actualizat precum și a modificărilor aduse Documentației de atribuire prin concesiune a Serviciului Public de Salubrizare, respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale, ...
2017-12-6
privind modificarea și completarea hotărârii nr. 72 din data de 11.10.2017
2017-11-26
privind aprobarea cantității de lemn de foc pentru bisericile de pe raza comunei Feldru sub forma gratuită
2017-11-26
privind valorificarea masei lemnoase din fondul forestier proprietatea comunei Feldru
2017-11-26
privind aprobarea condițiilor de încheiere a actului adițional nr. 5 la Contractul de achiziție publică a serviciului public de salubrizare respectiv "Activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud" nr. 1908/02.09.2016
2017-11-26
privind aprobarea modificării organigramei și a statutului de funcții a personalului primăriei comunei Feldru în anul 2017
2017-11-26
privind aprobarea cumpărării unui teren în suprafață de 555 mp.
2017-11-26
privind încetarea de drept a domnului consilier Neamți Octavian prin care se ia act de demisie a acestuia și se declară locul vacant.
2017-10-11
privind revocarea hotărârii nr. 43 din 30.07.2017 cu privire la modificarea hotărârii nr. 37 din 22.06.2016 privind constituirea consiuliului local al comunei Feldru și hotărârea nr. 44 din 30.07.2017 privind modificarea hatărârii nr. 40 din 22.06.2016
2017-10-11
privind soluționarea plângerii prealabile înregistrată la Primăria Comunei Feldru sub numărul 9532 din data de 15 09 2017
2017-10-11
1
«
14
»
32

Pagina 14 din 32