Hotărâri ale Consiliului Local

Hotărârile Consiliului Local al Comunei Feldru

2020
(23)
2019
(73)
2018
(54)
2017
(86)
2016
(89)
2015
(1)
2014
(1)
2013
(4)
2009
(5)
1
«
13
»
34

Pagina 13 din 34

privind aprobarea Planului urbanistic zonal cu privire la extinderea intravilan pentru construire Pensiune Agro-turistică și Anexa aferentă în localitatea Feldru, zona Cip, județul Bistrița-Năsăud
2018-7-30
privind revocarea Hotărârii nr. 20 din 26.04.2018 cu privire la aprobarea vânzării unor terenuri proprietate privată a comunei Feldru situate pe Valea Târgului
2018-7-30
privind înființarea Serviciului de transport public local și aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a activității de transport în regim de taxi în comuna Feldru
2018-7-30
privind aprobarea vânzării unui teren în suprafață de 296 mp înscris în CF nr. 28352 cu nr. cadastral 28352
2018-7-30
privind aprobarea valorii de investiție și solicitarea unei Scrisori de garanție de la FNGCIMM SA IFN pentru proiectul "Modernizare și dotare cămin cultural Feldru, sat Nepos"
2018-7-30
privind aprobarea condițiilor de încheiere a Actului adițional nr. 7 la Contractul de achiziție publică a serviciului public de salubrizare
2018-7-30
privind rectificarea buget general consolidat al comunei Feldru pe anul 2018
2018-7-30
privind aprobarea vânzării unor terenuri proprietate privată a comunei Feldru situate pe Valea Târgului
2018-7-30
privind aprobarea valorii de investiție și solicitarea unei Scrisori de garanție de la FNGCIMM SA IFN pentru proiectul "Înființare infrastructură funerară tip capelă mortuară cu anexă în comuna Feldru, sat Nepos."
2018-7-30
privind alegerea președintelui de ședință
2018-7-30
1
«
13
»
34

Pagina 13 din 34