Hotărâri ale Consiliului Local

Hotărârile Consiliului Local al Comunei Feldru

2019
(73)
2018
(54)
2017
(86)
2016
(89)
2015
(1)
2014
(1)
2013
(4)
2009
(5)
1
«
12
»
32

Pagina 12 din 32

privind avizarea modificărilor/remedierilor aduse documentației de atribuire prin concesiune a Serviciului Public de Salubrizare, respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale, inclusiv deșeuri periculoase...
2018-4-13
privind modificarea contractului de concesionare nr. 6248 din 11.06.2015 având ca obiect Concesionarea Izlazului comunal sat Nepos
2018-4-13
privind aprobarea completării hotărârii nr. 59 din 21.09.2017 cu privire la rețeaua școlară a învățământului particular din comuna Feldru pentru anul 2017-2018
2018-4-13
privind aprobarea organigramei și a statului de funcții a personalului primăriei comunei Feldru în anul 2018
2018-4-13
privind închirierea pajiștilor aparținând domeniului public al Comunei Feldru
2018-4-13
privind aprobarea condițiilor de încheiere a Actului adițional nr. 6 la Contractul de achiziție publică a serviciului public de salubrizare respectiv "Activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud" nr. 1908/02.09.2016
2018-4-13
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Feldru pe anul 2018
2018-4-13
privind avizarea modificărilor/remedierilor aduse documentației de atribuire prin concesiune a Serviciului Public de Salubrizare, respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale, inclusiv deșeuri periculoase...
2018-4-13
și serviciile subordonate
2018-4-2
privind stabilirea taxei de închiriere pentru spațiile de la Dispensarul uman Feldru înscris în CF nr. 27.391 cu nr. cad 27391 și Dispensarul uman Nepos înscris în CF nr. 255 cu top nr. 2/a/1/2 a localității Nepos
2018-1-31
1
«
12
»
32

Pagina 12 din 32