Hotărâri ale Consiliului Local

Hotărârile Consiliului Local al Comunei Feldru

2020
(47)
2019
(73)
2018
(54)
2017
(86)
2016
(89)
2015
(1)
2014
(1)
2013
(4)
2009
(5)
1
«
12
»
36

Pagina 12 din 36

privind execuția bugetară pe anul 2018
2019-1-30
privind prelungirea valabilității Planului Urbanistic General al comunei Feldru până la intrarea în vigoare a noului Plan Urbanistic General
2019-1-30
privind aprobarea valorii totale a obiectivului de investiții "Extinderea rețelei de canalizare în comuna Feldru-sat Nepos"
2019-1-30
privind asigurarea de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează prin PNDL pentru obiectivul de investiții "Reabilitare și modernizare rețea de iluminat public în comuna Feldru, județul Bistrița-Năsăud"
2019-1-30
privind aprobarea solicitării trecerii drumurilor forestiere care se află pe raza Ocolului Silvic Dorna Cândrenilor, județul Suceava, cu titlu gratuit, din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva în domeniul public al comunei Feldru
2019-1-30
privind aprobarea solicitării operatorului S.C. Supercom S.A. de modificare a tarifelor aferente Serviciului Public de Salubrizare din județul Bistrița-Năsăud respectiv activitatea de colectare, transport și depozitare al deșeurilor municipale
2019-1-30
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Reabilitare și modernizare rețea de iluminat public în comuna Feldru, județul Bistrița-Năsăud"
2019-1-30
privind aplicarea unei sancțiuni disciplinare d-lui viceprimar Beșuți Toader
2019-1-30
privind alegerea președintelui de ședință
2019-1-9
privind aprobarea utilizării unei sume din excedentul anului 2017 pentru acoperirea integrala a deficitului din anul 2018 secțiunea de dezvoltare
2019-1-9
1
«
12
»
36

Pagina 12 din 36