Hotărâri ale Consiliului Local

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018

privind aprobarea lucrărilor suplimentare aferente investiției: "Amenajare trotuare, rigole scurgere și amplasare conducte de racord, branșament și de protecție în localitatea Feldru, comuna Feldru, jud. Bistrița-Năsăud"

privind valorificarea masei lemnoase din fondul forestier proprietatea comunei Feldru

privind atribuirea Contractului delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare

privind aprobarea condițiilor de încheiere a Actului adițional nr. 9 la Contractul de achiziție publică a serviciului public de salubrizare

Pagini