Hotărâri ale Consiliului Local

privind stabilirea impozitelor și taxelor locale datorate de persoanele fizice și juridice din comuna Feldru în anul 2019

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018

privind aprobarea lucrărilor suplimentare aferente investiției: "Amenajare trotuare, rigole scurgere și amplasare conducte de racord, branșament și de protecție în localitatea Feldru, comuna Feldru, jud. Bistrița-Năsăud"

privind valorificarea masei lemnoase din fondul forestier proprietatea comunei Feldru

privind atribuirea Contractului delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare

Pagini