Hotărâri ale Consiliului Local

Hotărârile Consiliului Local al Comunei Feldru

2019
(73)
2018
(54)
2017
(86)
2016
(89)
2015
(1)
2014
(1)
2013
(4)
2009
(5)
1
«
11
»
32

Pagina 11 din 32

privind aprobarea vânzării unui teren în suprafață de 296 mp înscris în CF nr. 28352 cu nr. cadastral 28352
2018-7-30
privind aprobarea valorii de investiție și solicitarea unei Scrisori de garanție de la FNGCIMM SA IFN pentru proiectul "Modernizare și dotare cămin cultural Feldru, sat Nepos"
2018-7-30
privind aprobarea condițiilor de încheiere a Actului adițional nr. 7 la Contractul de achiziție publică a serviciului public de salubrizare
2018-7-30
privind rectificarea buget general consolidat al comunei Feldru pe anul 2018
2018-7-30
privind aprobarea vânzării unor terenuri proprietate privată a comunei Feldru situate pe Valea Târgului
2018-7-30
privind aprobarea valorii de investiție și solicitarea unei Scrisori de garanție de la FNGCIMM SA IFN pentru proiectul "Înființare infrastructură funerară tip capelă mortuară cu anexă în comuna Feldru, sat Nepos."
2018-7-30
privind alegerea președintelui de ședință
2018-7-30
privind aprobarea înscrierii în domeniul privat al comunei Feldru a terenului înscris în CF nr. 28352 cu nr. cadastal 28352 în suprafață de 296 mp.
2018-7-30
privind execuția bugetară pe trimestrul I , anul 2018
2018-7-30
privind stabilirea taxei speciale pe anul 2018 în comuna Feldru pentru întocmirea proiectului de amenajament pastoral la persoanele fizice care dețin în proprietate parcele de teren (arabil, pășune, fânețe, livezi) peste 30 ari și cumulate să depășească suprafața de 1 ha
2018-7-30
1
«
11
»
32

Pagina 11 din 32