Hotărâri ale Consiliului Local

privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din comuna Feldru pentru anul școlar 2019-2020

privind prelungirea valabilității Planului Urbanistic General al comunei Feldru până la intrarea în vigoare a noului Plan Urbanistic General

privind execuția bugetară pe anul 2018

privind aprobarea utilizării unei sume din excedentul anului 2017 pentru acoperirea integrala a deficitului din anul 2018 secțiunea de dezvoltare

privind alegerea președintelui de ședință

Pagini