Hotărâri ale Consiliului Local

privind prelungirea valabilității Planului Urbanistic General al comunei Feldru până la intrarea în vigoare a noului Plan Urbanistic General

privind execuția bugetară pe anul 2018

privind aprobarea utilizării unei sume din excedentul anului 2017 pentru acoperirea integrala a deficitului din anul 2018 secțiunea de dezvoltare

privind alegerea președintelui de ședință

privind stabilirea impozitelor și taxelor locale datorate de persoanele fizice și juridice din comuna Feldru în anul 2019

Pagini