Hotărâri ale Consiliului Local

Hotărârile Consiliului Local al Comunei Feldru

2020
(23)
2019
(73)
2018
(54)
2017
(86)
2016
(89)
2015
(1)
2014
(1)
2013
(4)
2009
(5)
1
«
10
»
34

Pagina 10 din 34

privind aprobarea solicitării trecerii drumurilor forestiere care se află pe raza Ocolului Silvic Dorna Cândrenilor, județul Suceava, cu titlu gratuit, din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva în domeniul public al comunei Feldru
2019-1-30
privind aprobarea solicitării operatorului S.C. Supercom S.A. de modificare a tarifelor aferente Serviciului Public de Salubrizare din județul Bistrița-Năsăud respectiv activitatea de colectare, transport și depozitare al deșeurilor municipale
2019-1-30
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Reabilitare și modernizare rețea de iluminat public în comuna Feldru, județul Bistrița-Năsăud"
2019-1-30
privind aplicarea unei sancțiuni disciplinare d-lui viceprimar Beșuți Toader
2019-1-30
privind alegerea președintelui de ședință
2019-1-9
privind aprobarea utilizării unei sume din excedentul anului 2017 pentru acoperirea integrala a deficitului din anul 2018 secțiunea de dezvoltare
2019-1-9
privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018
2018-12-12
privind stabilirea impozitelor și taxelor locale datorate de persoanele fizice și juridice din comuna Feldru în anul 2019
2018-12-12
privind valorificarea masei lemnoase din fondul forestier proprietatea comunei Feldru
2018-11-29
privind aprobarea condițiilor de încheiere a Actului adițional nr. 9 la Contractul de achiziție publică a serviciului public de salubrizare
2018-11-29
1
«
10
»
34

Pagina 10 din 34