Hotărâri ale Consiliului Local

Hotărârile Consiliului Local al Comunei Feldru

2019
(73)
2018
(54)
2017
(86)
2016
(89)
2015
(1)
2014
(1)
2013
(4)
2009
(5)
1
«
10
»
32

Pagina 10 din 32

privind aprobarea valorii de investiție și solicitarea unei Scrisori de garanție de la FNGCIMM SA IFN pentru proiectul "Înființare grădiniță cu 3 grupe în comuna Feldru, sat Nepos"
2018-9-14
privind stingerea prejudiciului cauzat de la plata fără temei legal de consumuri de energie electrică facturate care nu au legătură cu activitatea primăriei
2018-9-14
privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții a personalului primăriei comunei Feldru în anul 2018
2018-9-14
privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții a personalului primăriei comunei Feldru în anul 2018
2018-8-28
privind alegerea președintelui de ședință
2018-7-30
2018-7-30
privind rectificarea buget general consolidat al comunei Feldru pe anul 2018
2018-7-30
privind aprobarea Planului urbanistic zonal cu privire la extinderea intravilan pentru construire Pensiune Agro-turistică și Anexa aferentă în localitatea Feldru, zona Cip, județul Bistrița-Năsăud
2018-7-30
privind revocarea Hotărârii nr. 20 din 26.04.2018 cu privire la aprobarea vânzării unor terenuri proprietate privată a comunei Feldru situate pe Valea Târgului
2018-7-30
privind înființarea Serviciului de transport public local și aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a activității de transport în regim de taxi în comuna Feldru
2018-7-30
1
«
10
»
32

Pagina 10 din 32