Hotărâri ale Consiliului Local

Hotărârile Consiliului Local al Comunei Feldru

2019
(73)
2018
(54)
2017
(86)
2016
(89)
2015
(1)
2014
(1)
2013
(4)
2009
(5)
1
»
32

Pagina 1 din 32

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019
2019-12-23
privind înscrierea în Cartea funciară a terenului din CF nr. 255 cu top nr. 800/2/1/1 arabil în suprafață de 600 mp pe Comuna Nepos, în viitor pe Comuna Feldru
2019-12-23
privind stabilirea impozitelor și taxelor locale datorate de persoanele fizice și juridice din comuna Feldru în anul 2020
2019-12-23
privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din Comuna Feldru pentru anul școlar 2020-2021
2019-12-23
privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din Comuna Feldru pentru anul școlar 2020-2021
2019-12-23
privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019
2019-12-17
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții "Modernizare străzi în Comuna Feldru Lot I, județul Bistrița-Năsăud"
2019-11-28
privind valorificarea masei lemnoase din fondul forestier proprietatea comunei Feldru
2019-10-17
privind execuția bugetară pe trimestrul III, 2019
2019-10-17
privind constituirea echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică
2019-10-17
1
»
32

Pagina 1 din 32