Hotărâri ale Consiliului Local

privind rectificarea buget general consolidat al comunei Feldru pe anul 2017

privind înscrierea în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unor imobile din comuna Feldru

privind aprobarea valorii de investiție și solicitarea unei Scrisori de garanție de la FNGCIMM SA IFN pentru proiectul "Extindere rețea de apă și canalizare în comuna Feldru jud. Bistrița-Năsăud"

privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajarea teritoriului

privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajarea teritoriului

Pagini