Hotărâri ale Consiliului Local

privind înființarea Serviciului de transport public local și aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a activității de transport în regim de taxi în comuna Feldru

privind aprobarea vânzării unui teren în suprafață de 296 mp înscris în CF nr. 28352 cu nr. cadastral 28352

privind aprobarea valorii de investiție și solicitarea unei Scrisori de garanție de la FNGCIMM SA IFN pentru proiectul "Modernizare și dotare cămin cultural Feldru, sat Nepos"

privind rectificarea buget general consolidat al comunei Feldru pe anul 2018

Pagini