Hotărâri ale Consiliului Local

privind aprobarea valorii de investiție a proiectului "Reabilitare drumuri în comuna Feldru"

privind acordarea titlului de "Cetățean de onoare" post mortem domnului Istrate Ioan din satul Nepos

privind aprobarea condițiilor de încheiere a Actului adițional nr. 3 la Contractul de achiziție publică a serviciului de salubrizare

privind însușirea completării inventarului domeniului public al comunei Feldru, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 16/19.08.1999

privind aprobarea listei datoriilor aferente fiecărei asociații a crescătorilor de animale și fiecărui membru asociat de pe raza comunei Feldru proveniți din ACOC Corondiș Feldru

Pagini