Hotărâri ale Consiliului Local

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Feldru pe anul 2018

privind aprobarea completării hotărârii nr. 59 din 21.09.2017 cu privire la rețeaua școlară a învățământului particular din comuna Feldru pentru anul 2017-2018

privind modificarea contractului de concesionare nr. 6248 din 11.06.2015 având ca obiect Concesionarea Izlazului comunal sat Nepos

privind avizarea modificărilor/remedierilor aduse documentației de atribuire prin concesiune a Serviciului Public de Salubrizare, respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale, inclusiv deșeuri periculoase...

privind avizarea modificărilor/remedierilor aduse documentației de atribuire prin concesiune a Serviciului Public de Salubrizare, respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale, inclusiv deșeuri periculoase...

Pagini