Publicaţie de căsătorie Nr. 436 din 14/08/2019

Iloaie Anton și Runcan Alexandra-Elena