Publicaţie de căsătorie Nr. 392 din 31/07/2019

Popițan Abiel și Scurtu Mihaela