Publicaţie de căsătorie Nr. 358 din 19/07/2019

Popițan Octavian și Linul Paula-Andreea