Publicaţie de căsătorie Nr. 351 din 18/07/2019

Timiș Gheorghe-Iulian și Salvan Lavinia