Salariile personalului plătit din fonduri publice, la data de 30.09.2019